Digi haltuun maatiloilla 

Naurunremakka ja iloinen puheensorina raikaavat käytävälle asti, kun kävelen kohti Suomen Yrittäjäopiston toimistoa Kauhavalla. Suomen Yrittäjäopisto on toteuttanut useita hankkeita Aisaparin tukemana. Näistä hankkeista suurin osa on kohdistunut maatiloille ja varsinkin maatilayrittäjien tietoteknisten taitojen kehittämiseen. Toimiston kahvihuoneessa minua odottaakin jo Päivi Mäkinen. 

Päivi Mäkinen on ollut vetäjänä kolmessa Aisaparin rahoittamassa hankkeessa, Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille, Digi tehokäyttöön maatiloilla ja viimeisimpänä Digitaituri. Päivin puheesta paistaa läpi palo maatilayrittämistä kohtaan, onhan hän itse lypsykarjatilalta kotoisin ja koulutukseltaan agrologi. Suomen yrittäjäopistolla hän on työskennellyt jo kolmetoista vuotta, keskittyen maatalousyrittäjien koulutuksien järjestämiseen, hallinnointiin ja suunnitteluun, joista viimeiset kuusi vuotta koulutuspäällikkönä. 

— Työn kautta olen nähnyt mitä se maatalousyrittäjänä oleminen on. Olen itse tämmönen tosi positiivinen maaseutu ihminen ja näen asiat mahdollisuuslasien läpi. Mitä täällä voi tehdä, miksi täällä on hyvä elää ja sitä näkökulmaa haluaisin tavallaan jakaa myös maatilayrittäjille ja muille, Mäkinen kertoo. 

Mäkisen mielestä maatalousyrittäminen on erittäin arvokas ja hyvä ammatti. Hän näkee kuitenkin, että yrittäjällä on vastuu omasta tuotteestaan ja yrittäjän itse tulee varmistaa riittävät katteet, jotta toiminta on kannattavaa. 

— Tuotteen myyntihintaan ei välttämättä voi vaikuttaa, mutta yrittäjä voi vaikuttaa siihen, millä hinnalla tuotetaan ja silloin yrittäjä määrittää katteen. Tähän määrittelyyn tarvitaan olemassa olevien työkalujen tuntemusta. Esimerkiksi joillain maatiloilla lypsyrobotti on vieläkin vain lypsykone. Tällöin robotista saatavaa dataa ei hyödynnetä, Mäkinen toteaa. 

Aisaparin alueella vastataan maatalousyrittäjien kehittämistarpeisiin

Suomen yrittäjäopiston tutkintokoulutusten kautta on koulutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana pari tuhatta maatalousyrittäjää. Mäkinen kertoo, että Aisaparin alueella on erittäin kouluttautuneita maatalousyrittäjiä. 

— Koulutuksissa yleensä nousee esille yrittäjien tarpeet. Näihin yrittäjiltä tulleisiin tarpeisiin me pyrimme vastaamaan esimerkiksi hankkeilla. 

DigiTaituri –hanke sai alkunsa Suomen Yrittäjäopiston toteuttamasta ja Aisaparin rahoittamasta aiemmasta hankkeesta Digi Tehokäyttöön Maatiloilla. Hankkeessa nousi esille maatilayrittäjien tietotekniset taidot, jotka vaatisivat kovasti lisäosaamista.

Hankkeessa yhdistettiin digitaitojen kasvattaminen sekä taloustaitojen kartuttaminen. Talouden avulla tehtiin tietotekniikan perusasioista kiinnostavia. Hankkeessa toteutettiin kolmen teeman webinaarisarjat kiinnostavista talouden teemoista ja niihin liittyvistä tai kytkeytyvistä tietoteknisistä aihepiireistä. 

Päivi Mäkinen on työskennellyt Suomen Yrittäjäopistolla kolmetoista vuotta, keskittyen maatalousyrittäjien koulutuksiin.

— Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vieläkin käytettävissä hankkeen nettisivuilla digitaituri.fi , Mäkinen vinkkaa. 

Koulutuksista saadut palautteet ovat olleet positiivisia ja aiheet on koettu hyödyllisiksi ja mielenkiintoiseksi. Osallistujat kokivat saavansa työkaluja oman arkeen, yrityksen talouteen liittyen ja tietoteknisiin asioihin. Erityisiä onnistumisia koettiin digitaitojen karttumisesta ja oman osaamisen paranemisesta arkisissa tietoteknisissä asioissa. 

— Yleisin saamamme palaute osallistujilta oli, että “Tätähän tarvitsevat kaikki!”, Mäkinen naurahtaa. 

Hankkeelle huomiota myös muualta

Suomen Yrittäjäopiston vuosittaisessa laatuauditoinnissa DigiTaituri -hanke oli hankkeista yhtenä esimerkkinä. Auditoinnissa hanke sai erityisen positiivisen maininnan siitä, miten nerokkaasti kohderyhmää kiinnostava asia oli paketoitu digitaitojen kanssa samaan pakettiin.  

— Viime vuoden syksyllä DigiTaituri -hankkeemme oli saanut suosituksen Maa- ja metsätalousministeröstä hankkeena, josta on saatu todellisia konkreettisia ja hyödynnettäviä tuloksia. Hankkeesta julkaistiin artikkeli Euroopan jäsenmaiden hankesivuille marraskuussa. Suomesta nostettiin kuusi artikkelia sivustolle, Mäkinen kertoo. 

Mäkinen kiittelee Aisaparia sujuvasta yhteistyöstä eri hankkeiden hakuprosessien aikana. Tietoa on saatu hakemuksen etenemisestä ELY-keskuksella ja hankeideoiden viilaamiseen on tarjottu apua. 

— Tälläkin hetkellä meillä on alkamassa hanke, johon on haettu Aisaparilta rahoitusta. Maatalousyrittäjille ja maatilan talouden asiantuntijoille suunnattu Maatalousyrityksen talouspäällikkö -pilottikoulutus alkaa maaliskuussa. Siinä päästään kehittämään osaamista maatalousyrityksen talouden hallinnassa, -seurannassa ja -suunnittelussa. Tiedossa on niin webinaaritoteutusta kuin käytännön työpajoja todellisten tilojen talouslukujen parissa, Mäkinen kertoo. 

Artikkelissa mainitut hankkeet

DigiTaituri

DigiTaituri – digiä talouden siivellä – hankkeessa järjestetään Aisaparin alueen maatilayrittäjille ajankohtaisia maatilatalouden verkkowebinaareja sekä julkaistaan niitä tukevia digitaalisten työvälineiden käyttöä tukevaa infomateriaalia. Hankkeessa aktivoidaan alueen maatilayrittäjiä kehittämään omaa osaamistaan niin paremman digitaalisen datan hyödynnettävyyden kuin myös datasta johdettavien talouden ja maatilayrityksen johtamiseen liittyvien analyysien käyttöön. Hankkeen numero 120703, kehittämishanke.

Read More »

Digi tehokäyttöön maatiloilla

Hankkeella nostetaan Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. Osaamisen kasvun myötä pidemmällä aikavälillä parannetaan maatilojen suunnitelmallista johtamista hyödyntämällä tehokkaasti digitalisaation tuottamaa dataa ja sitä kautta tähdätään tilan kilpailukyvyn paranemiseen ja maaseudun elinkeinoelämän kestävyyteen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Aisaparin alueella toimivat kehittyvät maatilat, erityisesti voimakkaaseen kehitykseen tähtäävät

Read More »

Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille

Hankkeessa toteutettavien koulutustoimenpiteiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa maatilayrittäjien osaamista ja siten edistää yrittäjän valmiuksia kehittämistoimien käynnistämiseen.Koulutuksen avulla edistetään seuraavia asioita: maatilojen välistä yhteistyötä, keinoja yrittäjänä jaksamiseen, pyritään innostamaan maatilayrittäjää pysymään yrittäjänä ja saamaan yritystoimintansa tukevalle taloudelliselle pohjalle, samalla tuetaan maaseudun yritysten jatkuvuutta ja sukupolvenvaihdoksia. Etsitään uusia liiketoimintamalleja elinvoimaisen maaseudun

Read More »

Suomen Yrittäjäopiston muut hankkeet

Digilaari

Digilaari-hankkeessa tuodaan digitaaliset työkalut ja some-kanavat tutuksi yrittäjille. Yrittäjien lisäksi hankkeessa ovat mukana alueen lukioiden yrittäjyyskurssien opiskelijat. – Yhteistyö osapuolten kesken on ollut erinomaista. Digitaalisuus on hyvin oppilaiden hallussa, he ovat jakaneet tietojaan yrittäjille. Vastaavasti yrittäjät ovat tuoneet oppilaille näkökulmaa yrittäjyyteen. Lisäksi meillä on ollut ulkopuolisia luennoitsijoita, kertoo hankevetäjä Maiju

Read More »

Tulevaisuuden tilitoimisto

Tuetaan Aisaparin alueen alueen tilitoimistoja koulutushaasteissa ja toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteiden avulla pyritään myös alan profiilin nostamiseen. Hankkeen numero 83725, kehittämishanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy, yhteyshenkilö Tuija Varvas. Hankkeen kustannusarvio 48 353,11 € Julkinen tuki 34 174,09 € Yksityinen

Read More »
Scroll to Top