Tuet yrityksen kehitykseen

Tuet yrityksen kehitykseen

Tänä rahoituskautena yrityksen kehittämiseen on tarjolla erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Huomioithan, että hakemuksesi tulee seurata Aisapari ry:n kauden 2023-2027 kehittämisstrategiaa.

Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea:

 • yritystoiminnan kehittämiseen
 • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin
 • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

 Tämän lisäksi yrityksille on erilaisia elinkeinollisia kehittämishankkeita, jotka ovat yhteistyöhankkeita eri yritysten ja muiden toimijoiden välillä.

 • Y-tunnus hankittu, yritys on perustettu tai toimiva.
 • Asiantuntijapalveluihin: liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien ja muun
  kehittämisen suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu
 • Hankesuunnitelman valmistelu
 • 2-3 päivää asiantuntijapalveluita
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
 • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Yrityksen toiminta vakiintunut (vähintään yksi tilikausi)
 • Asiantuntijapalveluihin esim. markkinoinnin tai tuotannon suunnitteluun
  tai tuotekehitykseen liittyviin asiantuntijapalveluhin, aineisiin, tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin.
 • Noin 3-4 päivän asiantuntijapalvelu
 • Samalle hakijalle enintään 3 kertaa, selvää liiketoiminnan kehittymistä
 • Tuki 3 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Kustannusarvio 5000–100 000 €, tuki 20-35%
 •  Alkaville ja toimiville yrityksille, myös maatilakytkentäiset ja
  maatalouden ensiasteen jalostajat
 • Osa-aikaisille ja päätoimisille yrittäjille
 • Aineelliset investoinnit; rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen, koneet ja kalusto
 • Aineettomat investoinnit; patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. , aineeton käyttöomaisuus
 • Investoinnin pitää olla pitkäkestoinen (väh. 3 vuotta)
 • Kustannusarvio 5000–100 000 €, tuki 30%
 • Energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
 • Yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen
 • Energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen
 • Vain päätoimiseen yritystoimintaan
 • Ostettava yritys harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla
 • Voidaan myöntää myös henkilölle ilman y-tunnusta tai mikroyritykselle
 • Tuki myönnetään ostajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan
 • Tuki​ 2500€ tai 5000€, vakioitu kertakorvaus

 

 • 3 – 10 yritystä
 • Ryhmän yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia
 • Tuotannollisen yhteistyön tai markkinointiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen
 • Tuki 75 %
 • Hallinnoijana ryhmän ulkopuolien toimija esim. Kehittämisorganisaatio / oppilaitos / kunta tai kaupunki
 • Ryhmän kokoamiseen voidaan myöntää 5 000 e valmisteluraha

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

 • Eläinten hankinta
 • Traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta 
 • Liikennealan investoinnit
 • Puunkorjuun monitoimikoneet tai kuormaa kantavat metsätraktorit sekä muut vastaavat koneet tai laitteet
 • Korvausinvestoinnit
 • Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • Toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta (poikkeus; kiinteistöosakeyhtiön osakkeet)
 • Jos tarkoitus rakentaa toimitilat ainoastaan vuokralle
 • Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jos arvoa ei ole määritelty markkinaehtoisesti
 • Yli 2 megawatin uusiutuvan energian investoinnit
 • Aurinko- ja tuulivoimalat
 • Koneurakoinnin maansiirtokoneet

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja,
Yritystukiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Merviin!

p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net

Kuka voi saada tukea?

Voit saada kehittämis- tai investointitukea, jos:

 • suunnittelet osa- tai kokoaikaista yritystoimintaa tai
 • toimit yrittäjänä osa- tai kokoaikaisesti joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa
 • yrityksesi on mikroyritys ja työllistää pääsääntöisesti max 5 htv:tä
 • yrityksesi sijaitsee Aisaparin alueella
 • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan

Myönnettävät tuet ovat harkinnanvaraisia, eivätkä saa vääristää kilpailua.

 •  
Scroll to Top