Aloittavan yrittäjän tuet

Aloittavan yrittäjän tuet

Tänä rahoituskautena aloittaville yrittäjille on tarjolla erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tukea on niin osa-aikaisille yrittäjille kuin kokoaikaisille yrittäjille. Huomioithan, että hakemuksesi tulee seurata Aisapari ry:n kauden 2023-2027 kehittämisstrategiaa.

Käynnistystuki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen sekä rajatusti tila- ja laitevuokriin yrityksen käynnistysajalle ja alle 1200 euron pienhankintoihin.

Käynnistystuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.

Osa-aikaiselle yrittäjälle

 • Valmistelu = ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatiminen tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparraaminen tai käynnistys-tai investointituen hakemisen valmistelu
 • Hankesuunnitelman valmistelu
 • 2-3 päivää asiantuntijapalveluita
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
 • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Y-tunnus vaaditaan
 • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai sesonkiluonteinen yrittäminen
 • Osa-aikaisessa yrityksessä tavoitteena vähintään 10 000 euron liikevaihto
 • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä ostettaviin palveluihin (koulutukset, valmennukset, asiantuntija palvelut, tiedon hankinta)
 • Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin (alle 1200€)
 • Tuki 5 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Ostettava yritys harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla
 • Voidaan myöntää myös henkilölle ilman y-tunnusta tai mikroyritykselle
 • Tuki myönnetään ostajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan
 • Tuki​ 2500€ tai 5000€, vakioitu kertakorvaus
 • Kustannusarvio 5000–100 000 €, tuki 20-35%
 •  Alkaville ja toimiville yrityksille, myös maatilakytkentäiset ja
  maatalouden ensiasteen jalostajat
 • Osa-aikaisille ja päätoimisille yrittäjille
 • Aineelliset investoinnit; rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen, koneet ja kalusto
 • Aineettomat investoinnit; patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. , aineeton käyttöomaisuus
 • Investoinnin pitää olla pitkäkestoinen (väh. 3 vuotta)

Kuka voi saada tukea?
Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • Olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
 • Sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • Perustettava yrityksesi sijaitsee Aisaparin alueella.
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Kokoaikaiselle yrittäjälle

 • Valmistelu = ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatiminen tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparraaminen tai käynnistys-tai investointituen hakemisen valmistelu
 • Hankesuunnitelman valmistelu
 • 2-3 päivää asiantuntijapalveluita
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
 • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Tarvitset y-tunnuksen, yrittäjän eläkevakuutuksen ja valmiin liiketoimintasuunnitelman.
 • Päätoimisen yrittämisen tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto
 • Päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo sinulle yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle.
 • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä ostettaviin palveluihin (koulutukset, valmennukset, asiantuntija palvelut, tiedon hankinta)
 • Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin (alle 1200€)
 • Tuki 7 500 €, vakioitu kertakorvaus
 • Kustannusarvio 5000–100 000 €, tuki 20-35%
 •  Alkaville ja toimiville yrityksille, myös maatilakytkentäiset ja
  maatalouden ensiasteen jalostajat
 • Osa-aikaisille ja päätoimisille yrittäjille
 • Aineelliset investoinnit; rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen, koneet ja kalusto
 • Aineettomat investoinnit; patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. , aineeton käyttöomaisuus
 • Investoinnin pitää olla pitkäkestoinen (väh. 3 vuotta)
 • Kustannusarvio 5000–100 000 €, tuki 30%
 • Energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
 • Yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen
 • Energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen
 • Vain päätoimiseen yritystoimintaan
 • Ostettava yritys harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla
 • Voidaan myöntää myös henkilölle ilman y-tunnusta tai mikroyritykselle
 • Tuki myönnetään ostajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan
 • Tuki​ 2500€ tai 5000€, vakioitu kertakorvaus

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja
Yritystukiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Merviin!

p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net
Scroll to Top