Kansainvälisyys

Aisapari tukee kansainvälistymistä

Autamme hankkeiden suunnittelussa, kumppaneiden ja sopivan rahoitusohjelman etsinnässä.

Kansainvälisyys on olennainen osa Leader-ohjelmaa, sen kautta lisätään eurooppalaisten maaseutualueiden yhteistyötä ja vahvistetaan maaseudun elinvoimaa ja osaamista.

Kansainvälisen Leader-hankkeen suunnittelussa kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä Aisapariin, sillä hankkeiden valmisteluun tarvitaan mukaan oma paikallinen Leader-ryhmä.

Autamme myös muiden EU-rahoitusohjelmien etsinnässä.

Kansainvälisen hankkeen suunnittelu alkaa, kuten tavallisenkin hankkeen, tavoitteiden ja perusteiden määrittelemisellä.

Kansainvälistä hanketta haetaan samalla tavalla kuten tavallista Leader-hanketta. Linkki Hyrrä-järjestelmään https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Alla olevilla kansainvälisen hankkeen ohjeilla pääset alkuun ja pidät muistissa kansainvälisen hankkeen suunnittelun vaiheet.

Hankkeen hakeminen

 1.  Hankkeen idean hahmotuttua, ota yhteyttä Aisaparin toimistoon.
 2.  Etsi paikalliset ja kansainväliset kumppanit hankkeellesi. Aisapari auttaa kumppanien etsinnässä.
 3. Aiesopimuksen laatiminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 4. Hankesuunnitelman laatiminen yhdessä kumppaneiden kanssa.
 5. Yhteistyösopimuksen laatiminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 6. Hankehakemuksen jättäminen oman alueen Leader-toimintaryhmälle. Hakemuksen tulee sisältää hakemuslomakkeet, hankesuunnitelman ja yhteistyösopimuksen
 7. Leader-toimintaryhmän hankekäsittely
 8. Hankkeen päähakijan (Lead Partner) Leader-ryhmä lähettää hakemuksen käsittelyyn päättävälle viranomaiselle (Suomessa ELY-keskus).
 9. Viranomaiskäsittelyn jälkeen hakijat saavat tiedon hankkeen hyväksynnästä. Tieto hyväksynnästä toimitetaan myös Euroopan komissiolle.
 10. Hankkeen toteutus voi alkaa
 11. Hankkeen seurannassa ja loputtua tulee toimittaa Leader-ryhmälle ja päähakijalle tarvittavat aineistot hankkeen toteuttamisesta.

Euroopan Unionin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tarjoamat rahoitusmahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön kannattaa hyödyntää. Ohjelmista löytyy omat tukimuodot nuorten kansainvälistymisen tukemiseen, kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön ja aikuisten elinikäisen oppimisen tukemiseen. Omat tukimuodot löytyvät myös elinkeinojen kehittämiseen.

Rahoitusohjelmia

Interreg-ohjelmat

Erityisesti yrityksille suunnattu rahoitus

Tietoa, tukea ja kumppaneita

Kansainvälisyys Aisaparin strategiassa

Kansainvälisyys ja kansainvälistymisen tukeminen ovat osa Aisaparin Virtaa uusissa uomissa – kehittämisstrategiaa 2023-2027. Kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota toimijoiden tarpeisiin ja resurssien mukaiseen yhteistyöhön.

Tavoitteena on, että Aisaparin alueen toimijat osaavat hyödyntää kansainvälistymisen mahdollisuudet, saavat uusia yhteistyökumppaneita, tietoja ja taitoja, jotka hyödyttävät heidän toimintaansa. Kansainvälisyys on myös oman toiminnan esille tuomista ja osaamisen jakamista.

Kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään yritysten, yhdistysten ja kuntien valmiit kansainväliset yhteydet. Ohjelman erityisenä tavoitteena on kannustaa nuoria kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys voi olla osa niin isoa kuin pientä kehittämisideaa.

Ota yhteyttä!

Ellinoora Takala
kansainvälisyyskoordinaattori
puh. 0400 152 171
sähköposti: tnc(a)aisapari.net

Mennen kauden kansainvälisiä hankkeita

Twinning Villages -hankkeessa vierailtiin Ranskassa ja Aisaparin alueella

Touko- ja kesäkuussa Twinning Villages -ystävyyskylähankkeessa mukana olevat kylät ja yhdistykset vierailivat Ranskassa ja Aisaparin alueella. Hankkeessa on mukana kolme kyläyhdistystä Aisaparin alueelta: Itäkylä, Luoma-aho ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti, ja kansainvälisinä kumppaneina toimii neljä kylää Grand Pic Saint-Loup – Leader-ryhmän alueelta Ranskasta ja noin viisi kylää GDR Valle del Guadalhorce – Leader-ryhmän

Read More »

Kansainvälistyminen kuntoon

Yritysryhmähanke Kansainvälisyys kuntoon on kuuden maaseutumatkailuyrityksen, kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä uutta kasvua hakevan, mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy yritysten kehittämiseen, uusien verkostotuotteiden tuotteistamiseen, yritysten kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisin sekä yritysten omien että yhteisten verkostotuotteiden markkinoinnin ja myynnin edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla, tuotteistaa verkostolle yhteinen tuoteperhe

Read More »

Geocooperation Germany–Finland

Hanke on kansainvälinen kehittämishanke kahden perusteilla olevan geoparkin välillä, suomalaisen Lappajärven Kraatterijärven geoparkin (Impact Crater Lake Geopark) ja saksalaisen Sachsen Mitte geoparkin välillä. Hankkeen tavoitteena on tukea näiden kahden kohteen kehittämistä kansainvälisiksi Unescon sertifioimiksi geopark kohteiksi. Toimenpiteinä on vaihtaa hyviä käytänteitä geopark toiminnan organisoimisesta ja Unescon geopark-kriteerien täyttämisestä. Lisäksi vaihdetaan

Read More »

Twinning villages

Hankkeessa luodaan kolmelle Aisaparin alueen kylälle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Hankkeessa lisätään kansainvälistä toimintaa Aisaparin kylille ja luodaan kylille mahdollisuus saada uusia ideoita toimintansa ja palveluiden kehittämiseen omilla kylillään järjestämällä vierailuja muihin EU-alueen kyliin ja tutustumalla kohdemaiden kulttuuriin. Hankkeessa on mukana kolme kylää Aisaparin alueelta: Luoma-aho (Alajärvi), Itäkylä

Read More »

Tartu maisemaan – Grab the landscape

Leader Aisapari ry:n, Leader Kuudestaan ry:n ja Leader Ceder Axarquian taidetoimijat tuottavat yhteistyössä opetuspaketin, joka tarjoaa uusia menetelmiä taiteen tekemiselle, näkemiselle, kokemiselle ja esittämiselle käyttäen sekä perinteisiä tekniikoita, että hyödyntäen digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Kohderyhmänä on alueiden nuoriso, joka halutaan houkutella uusilla käytännöillä taideharrastuksen pariin. Hankkeen teemana on maisema ja

Read More »

Rural working hub

Rural working hub: creating communal working spaces for entrepreneurs an telecommuters -hanke etsii hyviä toimintamalleja ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytänteitä etätyötilojen/ yhteisöllisten työtilojen suunnittelusta sekä toimintaperiaatteista. Hanke kokoaa olemassa olevat etätyötilat yhteen ja löydettäväksi sähköisesti sekä edistää uusien etätyötilojen syntymistä sekä tiloista tiedottamista. Kansainvälinen yhteistyöhanke, kumppanina Longford Local Community

Read More »
Scroll to Top