Valmennusta, verkottamista ja viestintää

Ketterästi kylillä

Aisapari on toteuttanut kylien kehittämishankkeita kaikilla EU-kausilla. Vuoden 2017 lopulla päättyi Kylille-hanke, joka sai jatkoa Kylille II -hankkeesta. Vuonna 2020 käynnistettiin Kylille III. Sitä toteutetaan, kuten edellisiäkin, yhteistyössä muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue täältä ensimmäisen Kylille-hankkeen raportti (pdf).
Kylille II -hankkeen raportti tässä linkissä (pdf).

Näissä teemoissa kehitämme kyliä

Osaava ja osallistava kylä

Otetaan kaikkien kyläläisten osaaminen hyötykäyttöön, huomioidaan myös osa-aikakyläläiset ja monipaikkaiset. Kylille etätyötiloja​, digikokeiluja ja ​yhdistyshautomoita. Monipuolista varainhankintaa ja pitkäjänteistä kyläsuunnittelua + pop-up-osallistumista kylän kehittämiseen​. Kumppanuuksia yli kylärajojen, hyviä käytäntöjä myös maailmalta, smart villages -yhteistyö.

Arjen turvaa kylille

Kannustetaan kyliä laatimaan turvallisuussuunnitelmia, järjestetään infotilaisuuksia ja koulutuksia, osallistutaan SPEK:n kampanjoihin ja valtakunnallisiin teemapäiviin. Järjestään turvallisuutta ja omatoimista varautumista lisääviä tilaisuuksia ja tempauksia kaikille ikäryhmille. Kartoitetaan mitkä tahot toimivat kylien turvallisuuden hyväksi ja millä tavoin ne lisäävät kylissä asuvien ihmisten turvallisuuden kokemusta – tilannekuva.

Hyvinvoivat kylät

Järjestetään hyvinvointipäiviä ja tempauksia, teemapäiviä ja kampanjoita, esim. luonto-, liikuntapäivät. Lähiluonnon ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksia hyödynnetään ja edistetään yhteismarkkinoinnin avulla. Kannustetaan toimijoita järjestämään ja hyödyntämään haastetapahtumia oman kylän kesken tai naapurikylien kanssa. Sparrataan tapahtumanjärjestäjiä, kohtautetaan ja madalletaan yhteistyön kynnystä.

Kiertotaloutta kylille

Kannustetaan kyliä ja kyläläisiä kestäviin ratkaisuihin infotilaisuuksien ja tapahtumien avulla: kierrätystä, kirpparikierroksia, hävikkiruuan hyödyntämistä, energian säästöä ym. Kannustetaan kyläläisiä paikallisten tuotteiden ja lähiruuan käyttöön. Neuvotaan kyliä pitämään kylätalot kunnossa kestävästi – ”kylätalon huoltokirja”.
Scroll to Top