Digi tehokäyttöön maatiloilla

Hankkeella nostetaan Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. Osaamisen kasvun myötä pidemmällä aikavälillä parannetaan maatilojen suunnitelmallista johtamista hyödyntämällä tehokkaasti digitalisaation tuottamaa dataa ja sitä kautta tähdätään tilan kilpailukyvyn paranemiseen ja maaseudun elinkeinoelämän kestävyyteen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Aisaparin alueella toimivat kehittyvät maatilat, erityisesti voimakkaaseen kehitykseen tähtäävät maatilayrittäjät.
Hankkeen yhteistyöverkostossa mukana ovat tuottajaosuuskunnat, paikalliset maaseututoimet, elinkeinotoimet ja MTK-yhdistykset.

Hankkeen numero 73226, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Suomen yrittäjäopiston kannatusyhdistys, yhteyshenkilö Päivi Mäkinen.
Hankkeen kustannusarvio 49 860,00 €
Julkinen tuki 39 890,00 €
Yksityinen rahoitus 9 972,00 €

Hankeaika 1.08.2018-29.02.2020

https://www.syo.fi/asiantuntijapalvelut/hankkeet/digi-tehokayttoon-maatiloilla

Scroll to Top