Maatalouden kokeilutuki sekä viljelijäryhmätuet

Maatalouden kokeilutuki sekä viljelijäryhmätuet

Tänä rahoituskautena uutuutena Leader-ryhmille on maatalouden kokeilutuki sekä maatalouden kehittämiseen viljelijäryhmä tuet sekä koulutushankkeet. Suuremmat maatalouden tuet haetaan suoraan ELY-keskukselta.

Maatalouden kokeilutukea voi käyttää esimerkiksi:

 • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
 • uusien tuotteiden kokeiluun
 • uusien markkinointikanavien testaamiseen.
 • Tuensaajalla y- tunnus (maatila, yhtiö, osuuskunta, toiminimi)
 • Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä
 • Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote,
  tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa
 • Maatilalla tai esimerkiksi vuokratulla pellolla
 • Asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, vuokriin (maa-ala,
  koneet ym.), matkoihin, koulutukseen
 • Uusia kasveja, uusia viljelymenetelmiä, uusia tuotantotapoja
  kotieläintuotannossa, uusia myyntikanavia, uusia työmenetelmiä
 • Tuki kokeilun laajuudesta riippuen 2 500/5 000/7 500 €, enintään
  7500 € yhdelle hakijalle kauden aikana. Vakioitu kertakorvaus.
 •  
 • Kehittämishankkeet, joissa hyödynsaajina pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti
 • Jos hankkeen tavoitteena tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäämistä, sen oman toiminnan, tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, tuki 80 %
 • Jos tavoitteena kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluita, tuki 60 %
 • Hankkeen koko 8 000 – 100 000 €
 • 3-10 viljelijää yhdessä kehittävät toimintaansa
 • Yhteisiä ja tilakohtaisia kehittämistoimenpiteitä
 • Hyötyä yhteistyöstä kustannussäästöinä, innovaatioiden
  käyttöönotolla ja oppimisena
 • Esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen
 • Tuki 75%
 • Hakijana kehittämisorganisaatio (kunta, kehitysyhtiö, yrittäjäyhdistys jne)
 • Maatalouden alkutuotanto tai maataloustuotteiden jatkojalostus ja kaupan pitäminen sekä metsätalousala
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100.000 €, tuki 90 %
 • Koulutus, joka kohdentuu muille kuin yllä mainituille aloille / yrityksille
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100 000 €, tuki 70 %

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja
Yritystukiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Merviin!
p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net
Scroll to Top