Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille

Hankkeessa toteutettavien koulutustoimenpiteiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa maatilayrittäjien osaamista ja siten edistää yrittäjän valmiuksia
kehittämistoimien käynnistämiseen.Koulutuksen avulla edistetään seuraavia asioita: maatilojen välistä yhteistyötä, keinoja yrittäjänä jaksamiseen, pyritään innostamaan maatilayrittäjää pysymään yrittäjänä ja saamaan yritystoimintansa tukevalle taloudelliselle pohjalle, samalla tuetaan maaseudun yritysten jatkuvuutta ja sukupolvenvaihdoksia. Etsitään uusia liiketoimintamalleja elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseksi. Nostetaan yrittämisen imagoa, pyritään tekemään yrittämisestä houkutteleva vaihtoehto maaseudulle. Hankkeen päätteeksi pilotoidaan koulutusmalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti maatilayrittäjän osaamisen ja yrityksen kokonaisvaltaisena kehittämismallina.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kauhavan ja Järviseudun alueiden maatilat, kehittyvät maatilat ja maitotilat sekä erityisesti sukupolvenvaihdostilat ja tuotantosuunnan vaihtamista tai lopettamista harkitsevat tilat.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy, yhteyshenkilö Heli Pitkänen.
Projektipäällikkö Päivi Mäkinen
Hankkeen kustannusarvio 103 450,00 €
Julkinen tuki 82 760,00 €
Yksityinen rahoitus  20 690,00 €

Hankeaika 1.8.2016-1.8.2018

Hankkeen kotisivu

Loppuraportti_Elinvoimaa maatiloille

Scroll to Top