Kunnat ja kylät

Kuva kylätapahtumasta, naisia juttelemassa ja yksi kävelee puujaloilla

Ideat kasvavat yhteistyössä

Kunnat ja kylät ovat maaseudun kehittämisen ydintoimijoita. Kuntien strategioissa painotetaan paikallista yhteistyötä ja kylissä mietitään jatkuvasti uusia keinoja omien elinolojen parantamiseksi. Vireiden kyläyhdistysten toiminta on innovatiivista ja suunnitelmallista.
Alueella tiedetään mitä halutaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Sekä kunnat että kylät ovat aktiivisia hanketoimijoita. Hankkeet tuovat lisää mahdollisuuksia ja rahoitusta ideoiden ja unelmien toteuttamiseen.
Neuvot hanketoimintaan löytyvät Aisaparilta, ota yhteyttä!

Suunnittelua ja ahkeria käsiä

Hyvä yhteishenki ja aktiivisuus ovat parhaita elinvoimaisuuden mittareita kunnan kokoon tai sijaintiin katsomatta. Kylissä piilee suuria voimavaroja ja pitkät etäisyydet kuntakeskuksiin kannustavat oman asuinympäristön kohentamiseen. Hyviä vinkkejä kylätoimintaan löytyy täältä Suomen Kylät ry:n materiaalipankista ja Aisapari on julkaissut myös oman kyläsuunnittelun työkirjan (pdf).

Idearikkaat ihmiset ovat kukoistavan kylätoiminnan sydän. Talkoohenki ja naapuriapu muodostavat vankan kivijalan menestyvälle kyläyhteisölle. Talkootyön järjestämiseen on omat pelisääntönsä, joista voit lukea lisää Suomi.fi-sivulta.

Kylistä löytyy viihtyisiä tiloja sekä yhteisten että yksityisten kokoontumisten ja juhlien pitopaikoiksi. Jos huomaat kartalta puutteita tai on jotain korjattavaa, laita viestiä aisapari(a)aisapari.net. Kylän yhteystiedot voit päivittää  allaolevassa linkissä. Pidetään tiedot ajan tasalla, niin viestit osuvat oikeisiin osoitteisiin!

Kunta on toiminnan tukipilari

Kunnat ja kaupungit ovat suomalaisen itsehallinnon ja aluekehittämisen perusyksiköitä. Leader Aisaparin toimintaan ovat sitoutuneet Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli. Leader-toiminnan julkisesta rahoituksesta 20 % saadaan kunnilta. Kunnat  ovat myös aktiivisia hankkeiden toteuttajia.

Kumppanuudesta voimaa

Kunnat ja kylät kehittävät aluetta yhteistyössä. Kumppanuuden kehään tarvitaan myös muita toimijoita ja vaikuttajia.
Yhteistyön lisäämiseksi järjestetään esimerkiksi kumppanuuspöytiä ja yhteistyöfoormeita, joihin kutsutaan laaja verkosto toimijoita kulloisenkin teeman mukaan.

Kylille-hanke kannustaa kehittymään

Kylille-hanke tukee kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Edistämme asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja aktiivista toimintaa sekä parannamme kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kylille-hanke kattaa koko maakunnan.

Tutustu Aisaparin alueen kyliin!

Scroll to Top