Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Leader-tuki

Leader-tuki maksetaan hankkeelle joka on toteutettu hankesuunnitelman ja päätöksen ehtojen mukaan. Lue siis päätös ja hankesuunnitelma tarkasti ennen kuin aloitat toteutuksen. Aisaparin kanssa pidetään myös aloituskokous, jossa päätöksen ehdot ja maksatuksen hakeminen käydään läpi. Ruokaviraston ohjeita hanketoimijalle löydät täältä: Hanketoimijan käsikirja (Ruokavirasto) Tälle sivulle on koottu hankkeen toteutukseen liittyviä ohjeita hankevetäjän avuksi. Voit aina myös kysyä Aisaparista, jos joku asia askarruttaa. Katso Yhteystiedot

Maksatuksen hakeminen

Tukea pitää hakea maksuun vähintään kerran vuodessa. Voit hakea maksua enintään neljä kertaa vuodessa. Maksua voi hakea, kun hankkeessa on syntynyt kustannuksia, ne on maksettu ja viety kirjanpitoon. Maksua haetaan ELY-keskuksesta joko HYRRÄssä tai paperisella lomakkeella. Aisapari neuvoo hakemuksen tekemisessä. Katso lisää ohjeita:

Maksuhakemuksen valmistelu alkaa samalla kun hanke alkaa. Pidä alusta asti kirjaa työtunneista ja talkootöistä – nämä kirjanpidot liitetään maksuhakemukseen. Huolehdi, että kaikki hankkeen kulut ovat hakijan maksamia ja viedään hakijan kirjanpitoon. Jos teet hankintoja, joista tarvitaan hintavertailu, kirjaa tehty vertailu ja säilytä sitä koskevat dokumentit. 
Viimeisen maksuerän yhteydessä toimitetaan loppuraportti. Myös sen tekeminen alkaa hankkeen alussa. Ota valokuvia, kirjaa ylös tapahtumia ja palautetta.

– Työaikakirjanpitolomake ja talkootyölomake (suomi.fi)
– Loppuraporttiohje
Maksatusohje

Muutoshakemus

Hanke pitää toteuttaa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Jos hankkeen aikana tulee eteen tilanne, että suunnitelmaa pitää muuttaa, on tehtävä muutos hakemus ENNEN kuin muuttunutta suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan. 

Muutoshakemus tarvitaan, jos haluat muuttaa hankkeen kustannuksia tai hankesuunnitelmaa. 

Esimerkki muutosta vaativasta tilanteesta:
Osa hankkeen toimenpiteistä on ollut tarkoitus toteuttaa ostopalveluna. Hankkelle on kuitenkin saatu rekrytoitua työntekijä, jolla on osaamista kyseisen toimenpiteen tekemiseen. Tästä syystä ostopalvelukuluja ei toteudu suunnitellusti. Toisaalta hankevetäjä tarvitsee lisää aikaa toimenpiteiden tekemiseen, mikä tarkoittaa lisää palkkakuluja ja hankeaikaa.

 Tässä tapauksessa hankkeen on haettava muutosta hankesuunnitelmaan, kustannusarvioon ja hankeaikaan.

Muutoshakemus tehdään HYRRÄssä. Jos olet tehnyt rahoitushakemuksen paperisena etkä käytä HYRRÄä, voit tehdä muutoshakemuksen myös paperisena. Paperinen muutoshakemus toimitetaan Aisaparille. 

Muutoshakemuksessa on tärkeää kuvata mikä muuttuu suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan ja miksi muutos on tarpeellinen.

Lataa tästä muutoshakemuslomake (pdf)

Viestintä

Viestintä on oleellinen osa hankkeen toteutusta, erityisesti kehittämishankkeissa. Siitä on myös muutamia sitovia määräyksiä Leader-rahoitusta saaneille hankkeille. Lue alta vinkit vaikuttavaan viestintään ja lataa logot ilmoituksiin ja kotisivuille.

Vertaistukea hankevetäjälle

Aisapariverkosto on Aisaparin alueen hankevetäjien yhteisö. Verkostoon kuuluvat paitsi Leader-hankkeiden vetäjät, myös muiden Aisaparin alueella toimivien hankkeiden vetäjät. Verkoston tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja tarjota työyhteisöä joskus yksinäiseen hankevetäjän työhön. Verkostolla on Facebookissa ryhmä ”Aisapariverkosto”. Tapaamisiin sinut kutsutaan automaattisesti, jos olet Leader-hankkeen vetäjä.

Scroll to Top