Tietoa Aisaparista

Aisapari on yhteinen kehittämisyhdistyksemme

Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava – yhteinen kehittämisyhdistys, joka perustettiin keväällä 1999. Aisapari on yksi Manner-Suomen 52:sta Leader-ryhmästä.

Koko Leader-toimintatavan ideana on, että Leader-ryhmä on toimintansa toteuttamisessa riippumaton ja itsenäinen. Näin halutaan varmistaa kehittämisideat todella kulkevat ”alhaalta ylös” ja toiminta on paikallislähtöistä. Kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta. 

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Leader-ryhmässä toiminnasta ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Tutustu hallitukseen tästä linkistä.

 

Aisaparin kehittämisstrategia 2023-2027

Leader-rahoitusta hakeakseen Aisapari on tehnyt alueellisen kehittämisstrategian. Strategia perustuu alueen asukkailta ja toimijoilta tulleisiin ajatuksiin ja ideoihin kotiseudun kehittämisestä sekä alueen nelikenttäanalyysiin, jolla on kartoitettu alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi se osaltaan rakentaa ja toteuttaaManner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Aisaparin strategian nimi on Virtaa uusissa uomissa.

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni sekä maa- ja metsatalousministeriö ja alueen kunnat. Koska toiminta on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutusta, tätä ohjelmaa koskevat säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat myös Aisaparin toimintaa.

Scroll to Top