Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Hankkeiden tulee toteuttaa Aisaparin strategiaa. Hankkeen tulee mahdollistaa sellaista tekemistä, joiden toteuttaminen tai kehittäminen ilman tukea ei olisi mahdollista. Hanke ei myöskään voi olla hakijan normaalia toimintaa tai toiminta-avustusta.

Hankkeen hakijoina voivat toimia yhteisöt eli yhdistykset, kunnat ja oppilaitokset. Yksityinen rahoitus rahaa tai talkootyötä tai näiden yhdistelmä.

Huomioitavaa kehittämishankkeissa:

 • Hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai ennalta tiedossa olevaan ryhmään.
 • Mahdollisesti syntyvää tekijänoikeutta tai aineetonta oikeutta ei suojata tai siirretä yrityksen / yritysten hyödynnettäväksi.
 • Tavoitteena ei saa olla yrityksen kehittäminen tai tuotekehityksen tukeminen
 • Hankkeen koko 8.000 – 100.000 €. Tuki 90 %
 • Voidaan toteuttaa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen koko 2.000 – 8.000 €, vakioitu kertakorvaus. Tuki 90%
 • Kertakorvaus = hankkeen sisältöä ei voi muuttaa.
 • Teemoina voi olla esimerkiksi:
  •  Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen
  •  Luonnonvarojen kestävä käyttö
  •  Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen
  •  Älykäs kylä suunnitelmat ja ratkaisut
 • Hankkeen koko 8.000 – 100.000 €. Tuki 90 %
 • Hankkeita voi toteuttaa useamman Leader-ryhmän alueella
 • Jokaiselle rahoittavalle Leader-ryhmälle oma hakemus, joka käsitellään erikseen ryhmissä (yhdistetään Hyrrässä)
 • Myös kansainvälisiä hankkeita, Leader-ryhmiä Euroopassa yli 2 000
 • Koulutus ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle, tuki 90 %
 • Tiedonvälityshanke, tuki 90 %
 • Hankkeen koko 8 000 – 100 000 €
 • Selvitykset ja suunnitelmat, hankkeiden koko 8 000 – 30 000 €. Tuki 90%
 • Hankkeen koko 8 000 – 100 000 €
 • Kehittämishankkeet, joissa hyödynsaajina pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti
 • Jos hankkeen tavoitteena tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäämistä, sen oman toiminnan, tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, tuki 80 %
 • Jos tavoitteena kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluita, tuki 60 %
 • 3 – 10 yritystä
 • Ryhmän yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia
 • Tuotannollisen yhteistyön tai markkinointiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen
 • Tuki 75 %
 • Hallinnoijana ryhmän ulkopuolien toimija esim. Kehittämisorganisaatio / oppilaitos / kunta tai kaupunki
 • Ryhmän kokoamiseen voidaan myöntää 5 000 e valmisteluraha
 • 3 – 10 maataloutta harjoittavaa yritystä
 • Ryhmän yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia
 • Työnteon, ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen
 • Tuki 75 %
 • Hallinnoijana ryhmän ulkopuolien toimija esim. Kehittämisorganisaatio / oppilaitos / kunta tai kaupunki
 • Ryhmän kokoamiseen voidaan myöntää 5.000 e valmisteluraha
 • Maatalouden alkutuotanto tai maataloustuotteiden jatkojalostus ja kaupan pitäminen sekä metsätalousala
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100.000 €, tuki 90 %
 • Koulutus, joka kohdentuu muille kuin yllä mainituille aloille / yrityksille
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100 000 €, tuki 70 %

 

 

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja
Elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Merviin!
p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net
Ellinoora on nuori aikuinen, jolla on pitkät luonnonvaaleat hiukset. Hän katsoo suoraan kameraan ja hymyilee leveästi. Hänellä on ystävällinen katse.

Ellinoora Takala

Hankeneuvonta, kansainväliset hankkeet ja nuorten aktivointi
Yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Ellinooraan!
p. 0400 152 171
int. +358 400 152 171
tnc(a)aisapari.net

Esimerkkejä hankkeista kaudelta 2014-2022

OPTIMI

Hallinnoijan nimi: Emineo Oy Yhteyshenkilö: Tapio Palttala Yritysryhmähanke: kehitetään osallistuvien yritysten toiminnan tehokkuutta, vahvistetaan kilpailukykyä sekä parannetaan kasvu- ja kehittämisvalmiuksia Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hankkeen kustannusarvio: 115 888,64 € Tuki (eu+valtio+kunta): 89 916,48 € Yksityinen rahoitus: 28 972,16 € Hankeaika: 11.11.2015-31.7.2018 Toteutusalue: Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Evijärvi Kotisivu

Lue lisää »

Yhteistyön mallintaminen

Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa. Projektin tavoitteena on uusien palvelutuotantotapojen ja tilojen sekä yhteistyön kehittäminen ja mallintaminen paikalliseen kumppanuuteen perustuen. Hankkeessa luodaan uusi kustannustehokas toimintamalli lähipalvelujen tuottamiseen. Hankkeen osapuolia rohkaistaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ovat maaseudun elinvoiman ja asukkaiden elämänlaadun ja palveluiden parantaminen. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Luoma-ahon kylätoimikunta

Lue lisää »

Kirkkotiet

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa laaja, palveluiltaan monimuotoinen kirkkotiet -konsepti Etelä-Pohjanmaalle: tutkia sopivien historiallisten kirkkoteiden reittilinjat, tehdä ehdotukset sopiviksi vaelluspaketeiksi, piirtää reiteistä kartat, kuvata elämyskohteet ja merkata ne koordinaateilla kartalle, kartoittaa reittien varrelle tarvittavia palveluja ja startata reittien varsien palvelujen kehitystyö. Hankkeen numero 57831, kehittämishanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Pohjanmaan Liikunta ja

Lue lisää »

Digi tehokäyttöön maatiloilla

Hankkeella nostetaan Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. Osaamisen kasvun myötä pidemmällä aikavälillä parannetaan maatilojen suunnitelmallista johtamista hyödyntämällä tehokkaasti digitalisaation tuottamaa dataa ja sitä kautta tähdätään tilan kilpailukyvyn paranemiseen ja maaseudun elinkeinoelämän kestävyyteen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Aisaparin alueella toimivat kehittyvät maatilat, erityisesti voimakkaaseen kehitykseen tähtäävät maatilayrittäjät. Hankkeen yhteistyöverkostossa mukana ovat

Lue lisää »

FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Hankkeen numero 98661, kehittämishanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Thermopolis Oy, yhteyshenkilö Pauli Sneck. Hankkeen kustannusarvio 100 000,00

Lue lisää »

Hard Rock Crater Lake

Hallinnoija Lappajärven kunta Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi Yhteyshenkilö  Tiina Hietala Hankkeen tavoitteena on hyödyntää hard rock- ja heavy-musiikkia kulttuuritoiminnan ja matkailun osa-alueena ja lappajärveläisen ja järviseutulaisen identiteetin vahvistajana. Hankkeessa kehitetään rockmusiikkileirin markkinointia, kansainvälistymistä ja yhteistyötä. Hankkeen kustannusarvio 70 000 € Tuki (eu+valtio+kunta) 63 000 € Yksityinen rahoitus 7 000 € josta talkootyötä 7 000 €

Lue lisää »
Scroll to Top