Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Hankkeiden tulee toteuttaa Aisaparin strategiaa. Hankkeen tulee mahdollistaa sellaista tekemistä, joiden toteuttaminen tai kehittäminen ilman tukea ei olisi mahdollista. Hanke ei myöskään voi olla hakijan normaalia toimintaa tai toiminta-avustusta.

Hankkeen hakijoina voivat toimia yhteisöt eli yhdistykset, kunnat ja oppilaitokset. Yksityinen rahoitus rahaa tai talkootyötä tai näiden yhdistelmä.

Huomioitavaa kehittämishankkeissa:

 • Hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai ennalta tiedossa olevaan ryhmään.
 • Mahdollisesti syntyvää tekijänoikeutta tai aineetonta oikeutta ei suojata tai siirretä yrityksen / yritysten hyödynnettäväksi.
 • Tavoitteena ei saa olla yrityksen kehittäminen tai tuotekehityksen tukeminen
 • Hankkeen koko 8.000 – 100.000 €. Tuki 90 %
 • Voidaan toteuttaa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen koko 2.000 – 8.000 €, vakioitu kertakorvaus. Tuki 90%
 • Kertakorvaus = hankkeen sisältöä ei voi muuttaa.
 • Teemoina voi olla esimerkiksi:
  •  Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen
  •  Luonnonvarojen kestävä käyttö
  •  Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen
  •  Älykäs kylä suunnitelmat ja ratkaisut
 • Hankkeen koko 8.000 – 100.000 €. Tuki 90 %
 • Hankkeita voi toteuttaa useamman Leader-ryhmän alueella
 • Jokaiselle rahoittavalle Leader-ryhmälle oma hakemus, joka käsitellään erikseen ryhmissä (yhdistetään Hyrrässä)
 • Myös kansainvälisiä hankkeita, Leader-ryhmiä Euroopassa yli 2 000
 • Koulutus ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle, tuki 90 %
 • Tiedonvälityshanke, tuki 90 %
 • Hankkeen koko 8 000 – 100 000 €
 • Selvitykset ja suunnitelmat, hankkeiden koko 8 000 – 30 000 €. Tuki 90%
 • Hankkeen koko 8 000 – 100 000 €
 • Kehittämishankkeet, joissa hyödynsaajina pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti
 • Jos hankkeen tavoitteena tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäämistä, sen oman toiminnan, tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, tuki 80 %
 • Jos tavoitteena kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluita, tuki 60 %
 • 3 – 10 yritystä
 • Ryhmän yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia
 • Tuotannollisen yhteistyön tai markkinointiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen
 • Tuki 75 %
 • Hallinnoijana ryhmän ulkopuolien toimija esim. Kehittämisorganisaatio / oppilaitos / kunta tai kaupunki
 • Ryhmän kokoamiseen voidaan myöntää 5 000 e valmisteluraha
 • 3 – 10 maataloutta harjoittavaa yritystä
 • Ryhmän yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia
 • Työnteon, ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen
 • Tuki 75 %
 • Hallinnoijana ryhmän ulkopuolien toimija esim. Kehittämisorganisaatio / oppilaitos / kunta tai kaupunki
 • Ryhmän kokoamiseen voidaan myöntää 5.000 e valmisteluraha
 • Maatalouden alkutuotanto tai maataloustuotteiden jatkojalostus ja kaupan pitäminen sekä metsätalousala
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100.000 €, tuki 90 %
 • Koulutus, joka kohdentuu muille kuin yllä mainituille aloille / yrityksille
  • Hankkeen koko 8 000 € – 100 000 €, tuki 70 %

 

 

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja
Elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Merviin!
p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net

Ellinoora Takala

Hankeneuvonta, kansainväliset hankkeet ja nuorten aktivointi
Yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä asioissa, ota yhteys Ellinooraan!
p. 0400 152 171
int. +358 400 152 171
tnc(a)aisapari.net

Esimerkkejä hankkeista kaudelta 2014-2022

Porstua – Avoimia ovia kulttuurin elinikäiseen harrastamiseen

Hallinnoija: Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys Siiriläntie 11-13, 62100 LAPUA Yhteyshenkilö  Sari Peltokangas Porstua – Avoimia ovia kulttuurin elinikäiseen harrastamiseen Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luku- ja medialukutaitoja tarjoamalla sanataiteeseen keskittyviä kerhoja ja toimintamuotoja. Tavoitteena on myös lasten ja nuorten kulttuurisen identiteetin kasvun edistäminen ja tukeminen.  Mukana toiminnassa on esikouluikäisistä yläkouluikäisiin. -Toiminta tukee lasten

Lue lisää »

Maahanmuuttajien kotoutuminen MaaKoto

Helpotetaan alueella asuvien ja tilapäisesti oleskelevien vierasmaalaisten pääsyä osaksi yhteiskuntaa. Kartoitetaan henkilöiden osaamista ja edesautetaan työllistymismahdollisuuksia, opastetaan ja tuetaan palvelujen käytössä. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Lappajärven kunta, yhteyshenkilö Aino Alppinen. Hankkeen kustannusarvio 100 000,00 € Julkinen tuki 90 000,00 € Yksityinen rahoitus 10 000,00 € josta talkootyötä 10 000,00 € Hankeaika 01.03.2016

Lue lisää »

Körttiblues

Edistetään uuden musiikkityylin, körttibluesin tunnettuutta ja käyttöä työpajojen avulla. Ideat jalostetaan työpajaviikolla ammattilaisten kanssa harrastajaryhmille. Työpajaviikon jälkeen pidetään erillinen tilaisuus, jossa parhaat  oivallukset esitetään julkisesti. Hallinnoija Lapua Jazz ry Yhteyshenkilö Matti Kojola Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä Hankkeen kustannusarvio 15 000,00 € Tuki (eu+valtio+kunta) 13 500,00 € Yksityinen rahoitus 1 500,00 € josta talkootyötä 1 500,00 € Hankeaika 01.07.2017

Lue lisää »

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi on kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malleja ikäystävälliseen toimintaan kartoittava esiselvityshanke. Hankkeessa haetaan mallia kansainvälisiltä osaajilta ja tuotetaan niistä käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa sisältävää materiaalia. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa etenkin palvelualan toimijoita ikäystävälliseen palveluiden muotoiluun. Hankkeen numero 65812, esiselvityshanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Mervi Niemi-Huhdanpää.

Lue lisää »

Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla, jotka ovat haja-asutusaluetta ja joille ei luontaisesti tule väkeä. Alueen yritysten työvoiman saannin ja alueen väestökehityksen kannalta on tärkeä kehittää toimijoiden yhteistyötä, imagoa ja näkyvyyttä. Hankkeen numero 76623,

Lue lisää »

YYA

Härmien Kehittämisyhdistys ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä yhteisiin kehittämistoimiin lähinnä matkailun ja teollisuuden alalla, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien tahojen kanssa.  Laajasti ajateltuna matkailuun voidaan liittää myös palvelun ja kaupan alan yritykset. Yhteistyöverkostoja luodaan niin yritysten kesken kuin myös yritysten ja yhdistysten kesken. –Alueella on isoja kesätapahtumia, jotka vaativat valtavasti niin alueen yritysten

Lue lisää »
Scroll to Top