Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että jokaisella olisi sekä mahdollisuus että intoa kuntonsa kohottamiseen ja hyvinvointinsa parantamiseen. Yhdistysten ja seurojen, julkisten toimijoiden ja yritysten toimintakenttää selkiytetään niin, että palveluiden päällekkäisyys ja pirstaleisuus voidaan välttää. Monimuotoiset liikkumisen tavat sekä vertaisryhmien ja virtuaalisuuden hyödyntäminen ovat keskeisiä toimintoja.

Hankkeen numero 120703, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Suomen Yrittäjäopisto Oy, yhteyshenkilö Päivi Mäkinen.

Hankkeen kustannusarvio 57 696,44 €

Julkinen tuki 57 696,44 €

Hankeaika 1.6.2020-31.12.2022.

Vieritä ylös