Ohjeita hankerahoituksen hakijalle

Onko sinulla idea, jonka toteuttamisesta olisi alueellamme iloa muillekin? Voit hakea hankkeellesi Leader-rahoitusta Aisaparilta. Kehittämisyhdistys Aisapari myöntää hanke- ja yritystukia paikalliseen kehittämiseen alueellaan, jonka muodostavat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli.
 
Rahoitettavat hankkeet valitaan siten, että ne toteuttavat Aisaparin Virtaa uusissa uomissa -kehittämisstrategiaa. Strategia vastaa suoraan alueemme tarpeisiin, sillä se on laadittu yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Rekisteritiedot ja Suomi.fi-valtuudet kuntoon ennen hankehakua!

Hakemukset otetaan jatkossa vastaan aina sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Siksi on nyt ensiarvoisen tärkeää hoitaa yhdistyksen/yhteisön rekisteritiedot ajan tasalle nimenkirjoittajien osalta sekä hakea suomi.fi-tunnukset ja myöntää vastuuhenkilöille tarvittavat valtuudet hankkeiden hakuun.

Alkuvuoden 2024 valintajaksot

Valintajakso päättyy 

29.2.2024 – Kehittämishankkeet ja
yleishyödylliset investoinnit

31.3.2023 – Pienhankkeet

Hakemus hallituksen käsittelyyn 

Maaliskuun kokous


Huhtikuun kokous

Ennen hakemuksen jättämistä

 1. Hanketta EI saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Aisaparille ja se on otettu vireille! Hankkeen aloittaminen on esimerkiksi työntekijän palkkaaminen, sitovan tilauksen tekeminen, tilaussopimuksen tekeminen, rakentamisessa myös perustustyön aloittaminen. 
 2. Tarkista, että yhdistyksesi tiedot ovat ajan tasalla sekä YHDISTYSREKISTERISSÄ (ylläpitäjä patentti- ja rekisterihallitus), että YTJ-rekisterissä (ylläpitäjä verohallinto). Kaikki hakemukset käsitellään Hyrrä-järjestelmässä, joka hakee yhdistysten osoitetiedot YTJ-rekisteristä. Pelkkä ilmoitus yhdistysrekisteriin ei siis riitä. 
 3. Ota yhteyttä Aisapariin: Selvitetään yhdessä voiko hankkeellesi myöntää rahoitusta ja mitä sinun pitää ottaa huomioon kun teet hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ja hakemusta.

Lisätietoa

1325 / 2022 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027
 
Valtioneuvoston asetus hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027
 
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

Hakemuksen jättäminen

Kun hakemus jätetään Aisaparille, se tarkastetaan ja otetaan sitten vireille eli käsittelyyn. Kun hanke on otettu käsittelyyn, sen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn kun:

 • Hakemus on vastaanotettu toimivaltaisessa Leader-ryhmässä.
 •  Hakemus sisältää vähintään seuraavat tiedot:
  Tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke,
  toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus,
  haetun tuen määrä,  hankesuunnitelma ja haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.
 • Hakemus on allekirjoitettu. 

 

Hakemus käsitellään Aisaparin hallituksessa, kun se sisältää seuraavat tiedot ja liitteet:

 • Hankkeen nimi
 • Hakija
 • Hankkeen yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Hakijan y-tunnus
 • Hakijan nimenkirjoittajat (sääntöjen mukaiset!)
 • Toteutusaika
 • Lyhyt julkinen kuvaus
 • Hankkeen tausta ja tarve
 • Hankealue
 • Kohderyhmä ja hyödynsaajat
 • Tavoitteet, mittarit ja tulokset
 • Mitä tapahtuu hankkeen päätyttyä (kenen käyttöön ja hallintaan investoinnin kohde jää, miten kehittämishankkeen tulosksia hyödynnetään)
 • Hankkeen yhteys paikalliseen kehittämisstrategiaan (Aisaparin strategia)
 • Hankkeen yhteys muihin hankkeisiin, myös aikaisemmat
 • Hankkeen toteutussuunnitelma ja aikataulu
 • Kustannuserittely
 • Rahoitussuunnitelma
 • Raportointi- ja seurantasuunnitelma
 • Toteutuksen riskit
 • Tiedotussuunnitelma

Ota yhteyttä

Ellinoora on nuori aikuinen, jolla on pitkät luonnonvaaleat hiukset. Hän katsoo suoraan kameraan ja hymyilee leveästi. Hänellä on ystävällinen katse.

Ellinoora Takala

Hankeneuvonta yleishyödylliset investointihankkeet ja kehittämishankkeet,
kansainvälisyys ja nuorten aktivointi
p. 0400 152 171
int. +358 400 152 171
tnc(a)aisapari.net

Esimerkkejä kaudelta 2014-2022

Scroll to Top