Merkki päällä!

Aisaparin toimintaa linjaa Merkki päällä! - kehittämisstrategia

Strategia on koottu yhdessä Aisaparin alueen toimijoiden kanssa, ja sen tavoitteena on vetovoimainen, omavarainen, vahva alue, jossa osataan tehdä yhteistyötä ja luotetaan toisiimme. Strategian teema on pesäpallo, joka pelinä kuvaa hyvin Aisaparin aluetta ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä.

Kaikkien Aisaparin myöntämien yritys- ja hanketukien täytyy toteuttaa valittua strategiaa.

Merkki päällä! -strategian kehittämisen kärjet ovat

– Alueen elinvoimaisuus

– Paikallisten yhteisöjen identiteetin vahvistaminen

– Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina

Tutustu tarkemmin strategian sisältöön

Vieritä ylös