Yritystuet

Ohjeita yritystukien hakijoille

Leader-yritystuella rahoitetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tukihakemuksen perustana on liiketoimintasuunnitelma. Jos suunnittelet investointia tai yritystoiminnan kehittämistä, ota yhteyttä Aisapariin.

Päivitämme alle kauden 2023–2027 tiedot kevään 2023 aikana. 

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja, yritystuet
p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net

Kuka voi hakea tukea

• vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö
 osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
• pieni tai keskisuuri yritys (max 50 työntekijää, liikevaihto tai tase max. 10 milj.euroa)
• maatila sivuelinkeinotoimintaan

• toimipaikka sijaitsee Aisaparin alueella

• yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

• yrittäjä omaa riittävän ammattitaidon

• kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

 tuki ei saa vääristää kilpailua

 tässä linkissä yrityshankkeiden valintakriteerit (pdf)

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni sekä maa- ja metsatalousministeriö ja alueen kunnat. Koska toiminta on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutusta, tätä ohjelmaa koskevat säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat myös Aisaparin toimintaa.

Kuinka tukea haetaan

• haku tapahtuu pääasiassa sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Ohjeita Hyrrän käyttöön (Ruokavirasto).
 Hyrrään kirjautuminen (Ruokavirasto)
yritystukea voi hakea myös lomakkeella (Suomi.fi)
• ota yhteyttä toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää, katso yhteystiedot

• Hanketta EI saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä! Aloittamiseksi katsotaan mm. työntekijän palkkaaminen, sitovan tilauksen tekeminen, tilaussopimuksen tekeminen, rakentamisessa myös perustustyön aloittaminen.

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

• traktorin hankinta

• liikennealan investoinnit

• puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta

• korvausinvestoinnit

• energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit

• omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)

• lähipiirihankinnat

 

Perustamistukea alkutoimiin

• konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttöön
• tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
• muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin
• perustamistuki 5 000–35 000 euroa
• kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen 2 000–10 000 euroa

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen.
Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle mikroyritykselle tai liiketoimintaansa uudistaville toimiville mikroyrityksille ja pienille yrityksille.
Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.
Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia malleja, esimerkiksi oma.yrityssuomi.fi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa.
Runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteisti on myös Suomi.fi-sivustolla.
Toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle.

Investointitukea hankintoihin

• uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
• aineettomien investointien, kuten esim. ohjelmistojen hankintaan
• investoinnin edellytysten selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)
• investointitukea voit saada 20 % kustannuksista.

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukea voidaan myöntää mikroyrityksille ja pienille yrityksille.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.
Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.
Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 40-50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

(Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 80/20 15)
• traktorin hankinta
• liikennealan investoinnit
• puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
• korvausinvestoinnit
• energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
• omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)
• lähipiirihankinnat

Tutustu yritystuen esimerkkeihin

Leader Aisaparin yritystukien avulla on synnytetty 25 uutta yritystä ja yli 50 uutta työpaikkaa kaudella 2014–20. Noin sata yritystä on hakenut hankkeita  ja lisäksi on toteutetttu viitisenkymmentä elinkeinollista kehittämishanketta. Yrityksiä on tuettu noin 2 miljoonalla eurolla ja yritykset ovat itse satsanneet hankkeissa toimintansa kehittämiseen yli 6 miljoonaa. Tutustu esimerkkeihin:

Vettä myllyyn ja vieheet virtaan! Hankerahoituksen kevään tiedotuskiertue alkaa nyt

Vettä myllyyn ja vieheet virtaan! Kevät kolkuttaa ovella, …

Lue lisää →

Kauhavan Kiviveistämö Oy investointihanke

Kauhavan Kiviveistämö Oy:n tuotannon kehittäminen kaiverruksessa ja kiven …

Lue lisää →

Koneinvestointi

Koneinvestointi. Uudistetaan teollisuuden konetta.  Hankkeen numero 193372, yritystuki.Hanke …

Lue lisää →

Hallin remontointi ja konehankinnat

Hankkeessa ostetaan yritykselle suurempi halli ja kunnostetaan se. …

Lue lisää →

Banderolli- ja valomainostuotannon tehostaminen

Banderolli- ja valomainostuotannon tehostaminen entistä omavaraisemmaksi, nopeammaksi, laadukkaammaksi …

Lue lisää →

Asennus- ja tarratuotannon tehostaminen

Asennustöiden ja tarratuotannon tehostaminen entistä omavaraisemmaksi, nopeammaksi ja …

Lue lisää →
Scroll to Top