Ohjeita yritystukien hakijoille

Ohjeita yritystukien hakijoille

Leader-yritystuella rahoitetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tukihakemuksen perustana on liiketoimintasuunnitelma. Jos suunnittelet investointia tai yritystoiminnan kehittämistä, ota yhteyttä Aisapariin.

Vuoden 2023 valintajaksot

 

Valintajakso päättyy 


Hallituksen käsittely 

31.8.2023 

Syyskuun kokous (22.9) 

30.9.2023 

Lokakuun kokous  (28.10) 

31.10.2023 

Marraskuun kokous (15.11) 

30.11.2023 

Joulukuun kokous  (13.12) 

31.12.2023 

Tammikuun 2024 kokous 

.

Ota yhteyttä

Mervi Niemi-Huhdanpää

Toiminnanjohtaja, yritystuet
p. 0500 765 871
int. +358 500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa(a)aisapari.net

Kuka voi hakea tukea

• Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö
Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
• Pieni tai keskisuuri yritys (max 50 työntekijää, liikevaihto tai tase max. 10 milj.euroa)
• Maatila sivuelinkeinotoimintaan

 • Toimipaikka sijaitsee Aisaparin alueella
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä).
 • Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.
 • Yrittäjä omaa riittävän ammattitaidon.
 • Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua
 • Tässä linkissä yrityshankkeiden valintakriteerit (pdf)

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni sekä maa- ja metsatalousministeriö ja alueen kunnat. Koska toiminta on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutusta, tätä ohjelmaa koskevat säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat myös Aisaparin toimintaa.

Kuinka tukea haetaan

Hanketta EI saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä!

Aloittamiseksi katsotaan mm. työntekijän palkkaaminen, sitovan tilauksen tekeminen, tilaussopimuksen tekeminen, rakentamisessa myös perustustyön aloittaminen.

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

 • Eläinten hankinta
 • Traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta 
 • Liikennealan investoinnit
 • Puunkorjuun monitoimikoneet tai kuormaa kantavat metsätraktorit sekä muut vastaavat koneet tai laitteet
 • Korvausinvestoinnit
 • Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • Toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta (poikkeus; kiinteistöosakeyhtiön osakkeet)
 • Jos tarkoitus rakentaa toimitilat ainoastaan vuokralle
 • Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jos arvoa ei ole määritelty markkinaehtoisesti
 • Yli 2 megawatin uusiutuvan energian investoinnit
 • Aurinko- ja tuulivoimalat
 • Koneurakoinnin maansiirtokoneet

Hakemuksen jättäminen​

Kun hakemus jätetään Aisaparille, se tarkastetaan ja otetaan sitten vireille eli käsittelyyn. Kun hanke on otettu käsittelyyn, sen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn kun:

 • Hakemus on vastaanotettu toimivaltaisessa Leader-ryhmässä.
 •  Hakemus sisältää vähintään seuraavat tiedot:
  Tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke,
  toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus,
  haetun tuen määrä,  hankesuunnitelma ja haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.
 • Hakemus on allekirjoitettu. 

Liitteitä hakemukseen:

Tutustu yritystuen esimerkkeihin

Leader Aisaparin yritystukien avulla on synnytetty 25 uutta yritystä ja yli 50 uutta työpaikkaa kaudella 2014–20. Noin sata yritystä on hakenut hankkeita  ja lisäksi on toteutetttu viitisenkymmentä elinkeinollista kehittämishanketta. Yrityksiä on tuettu noin 2 miljoonalla eurolla ja yritykset ovat itse satsanneet hankkeissa toimintansa kehittämiseen yli 6 miljoonaa. Tutustu esimerkkeihin:

Linoc Oy – Jauhemaalaamista 30 vuoden kokemuksella

Linoc Oy aloitti toimintansa vuonna 2019 Alahärmässä. -Meillä …

Lue lisää →

HR Roihu – HR-konsultointia organisaation elinkaaren kaikkiin vaiheisiin Lapualta

Yrittäjänä toimiminen oli ollut Elina Harjun mielessä jo …

Lue lisää →

Kauhavan Kiviveistämö Oy investointihanke

Kauhavan Kiviveistämö Oy:n tuotannon kehittäminen kaiverruksessa ja kiven …

Lue lisää →

Koneinvestointi

Koneinvestointi. Uudistetaan teollisuuden konetta.  Hankkeen numero 193372, yritystuki.Hanke …

Lue lisää →

Hallin remontointi ja konehankinnat

Hankkeessa ostetaan yritykselle suurempi halli ja kunnostetaan se. …

Lue lisää →

Banderolli- ja valomainostuotannon tehostaminen

Banderolli- ja valomainostuotannon tehostaminen entistä omavaraisemmaksi, nopeammaksi, laadukkaammaksi …

Lue lisää →
Scroll to Top