Pienhankkeet

Mikä on pienhanke?

Aiemmilla rahoituskausilla rahoitimme teemahankkeita, joissa keräsimme yhdistysten pienhankkeita yhteisen teeman alle ja näin mahdollistettiin myös pienempien kehittämis- ja investointihankkeiden toteutus. Näitä hankkeita kutsuttiin pikkolo-hankkeiksi. Voit tutustua Pikkolo-hankkeisiin tarkemmin: tässä artikkelissa.

Uudella kaudella 2023-2027 ei teemahankkeita enää ole. Yhdistyksillä onkin nyt mahdollisuus toteuttaa pienhanke omassa tahdissaan. Pienhankkeiden avulla alueen asukkaat voivat itse matalalla kynnyksellä vaikuttaa oman kotiseutunsa kehittämiseen.

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen.

Mihin tukea voi käyttää?

Pienhankkeita on kahta tyyppiä: investointeihin ja kehittämiseen. Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja.

Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi laatia kylälle kehittämissuunnitelma, teetättää selvitys energiatehokkaammasta kylätalosta tai vaikka työllistää nuoria kesätöihin.

Tukea voi käyttää muun muassa:

 • asiantuntijoiden palkkioihin
 • palkkakustannuksiin
 • ostopalveluihin
 • tilavuokriin
 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.
 • 2 000 – 8 000€
 • Tuki yleishyödyllisissä investointihankkeissa 65 %
 • Tuki kehittämishankkeissa 90%
 • Kevennetty hakuprosessi hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta
 • Vakioitu kertakorvaus
 • Kertakorvaus = hankkeen sisältöä ei voi muuttaa, ainoastaan toteutusaikaa.
 • Hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille.
 • Kohteen tulee pääsääntöisesti olla asukkaiden toimijoiden käytettävissä.
 • Omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta, talkootyöstä tai molemmista.

Pienhankkeiden syksyn valintajakso päättyy 31.10.2024. Valmiit hakemukset käsitellään marraskuussa Aisaparin hallituksen kokouksessa. Lue lisää: Ohjeita rahoituksen hakijoille.

Ota yhteyttä

Ellinoora Takala

Hankeneuvonta, kansainväliset hankkeet ja nuorten aktivointi
Yhdistyksien ja yhteisöjen hankehakuihin liittyvissä asioissa, ota yhteys Ellinooraan!
p. 0400 152 171
int. +358 400 152 171
tnc(a)aisapari.net

Esimerkkejä menneiden kausien Pikkolo-hankkeista

Ihmisiä sydäniskurin ympärillä

Hankkeella voi pelastaa hengen

Energiatehokkuus, turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyivät Aisaparin alueen kylillä ja yhdistyksissä viidentoista ilmalämpöpumpun ja kymmenen sydäniskurin verran. Kaksi sydänyhdistystä hankki lisäksi harjoitusiskurit ja Anne-nuket, jotta voivat levittää elvytysosaamista ja sydäniskureiden käyttöopastusta.  Lisäksi Pikkolo5-hankkeella saatiin yhteisöllisiin toimitiloihin kokoustekniikkaa ja harrastusvälineistöä – onpa listalla myös induktiosilmukka ja riistakameroita. Mukaan mahtuivat lisäksi kuivakäymälä ja laituri. Kylätalojen ympäristön viihtyisyyttä lisättiin

Lue lisää »

Pienhankkeet hakuun maaliskuuhun mennessä!

Mitä lisävarustusta tai pikku parannusta teidän kylätalollanne tarvittaisiin tai olisiko yhdistyksellänne halua jonkin uuden toiminnan käynnistämiseen? Onko suunnitelmissa uusia energiaratkaisuja, turvallisuuden parantamista tai vaikkapa luontopolun ja piha-alueen viihtyisyyden kohentamista? Mitä harrastusvälineitä voisi hankkia yhteiseen käyttöön tai olisiko yhteisen kokoontumistilan digivälineistöissä toivomisen varaa? Vai pitäisikö suunnitella ihan jotain muuta? Pienhankkeella voi hakea tukea sekä suunnitelmien laatimiseen

Lue lisää »

Pikkololla hankittiin iskureita – Iskuriopastus ke 25.1. ja la 18.2.

Aisaparin rahoittamalla Pikkolo-teemahankkeella hankittiin toistakymmentä sydäniskuria alueen kyliin ja yhdistyksiin. Lisäksi alueen sydänyhdistykset hankkivat käyttöönsä harjoitusiskurit ja Anne-nuket. Paikalliset yhdistykset voivat nyt antaa iskureiden käyttöopastusta entistä paremmin omalla alueellaan. Teemahankkeen iskureiden käyttöön on järjestetty aina myös käyttöopastukset. Viime viikolla oltiin Kortesjärven nuorisoseuralla ja Lakaluoman kylätalolla. Opastajana on ollut Anne Kettula, joka vastaa Sydän-Suomen alueen vapaaehtoistoiminnan

Lue lisää »

Pikkolo5-hankkeesta tukea yhdistyksille

Leader Aisapari on käynnistänyt teemahankkeen, jossa kylillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada tukea hankintoihinsa. Hankkeessa voi tehdä yleishyödyllisiä investointeja, joilla parannetaan kylän turvallisuutta tai yhteisten kokoontumistilojen varustusta ja harrastusmahdollisuuksia.(esim. sydäniskuri, aggregaatti, lämpöpumppu, tieto- ja kokoustekniikkaa, harrastevälineitä tai muuta tarvittavaa hankintaa yhteiseen käyttöön) Hanke on tarkoitettu Leader Aisaparin toiminta-alueella toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.(Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli)

Lue lisää »

Pikkolo IV

PIKKOLO IV on teemahanke, jossa Aisaparin alueen yhdistykset voivat toteuttaa pienimuotoisia hankintoja ja investointeja. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2016, ja sen kautta rahoitettiin lopulta 13 toimenpidettä yhdessätoista kylässä. Yksi rahoitettavaksi sovittu toimenpide peruuntui. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 39. Toteutetut toimenpiteet: Uimapaikka ja ulkoilureitti – Koskenvarren kyläyhdistys J.W. Snellmannin puisto – Härmä-seura Laavu – Lakaluoman kyläyhdistys Ränkimäen sauna

Lue lisää »
Scroll to Top