Itäkylän tonttipörssi

Itäkylän maa- ja kotitalousseura toteutti Tonttipörssi-kehittämishankkeen vuosina 2010-2013. Hankkeella luotiin kiinnostusta kylään muuttamiseen ja helpotettiin Itäkylään muuttamista harkitsevien henkilöiden muuttoa ja integroitumista kyläyhteisöön. Hankkeessa toteutettiin www-sivut, joiden kautta jaetaan tietoa. Muuttajia varten rakennettiin Itäkylä-paketti, joka sisältää mm. kummihenkilön, talkootyötä rakennusvaiheessa, metsästysseuran jäsenyyden, kylätalon käytön, opastuksen kala- ja marjapaikoille ja venepaikan.

Kustannusarvio 20 000 €, tuki 80 %.

Kylän kotisivu http://www.itakyla.fi/

Scroll to Top