Astroplan

Vuoden 2016 keväällä Järviseutu-Seura ry sai omistukseensa aiemmin Oulun yliopistossa toimineen Pohjoismaiden ainoan NASAn planeettakuva-arkiston koko kuva-aineiston. Sinne arkistoitiin sekä NASAn että vähemmässä määrin muidenkin avaruusjärjestöjen (Euroopan avaruusjärjestö ESA, Neuvostoliiton avaruusohjelma, ym.) planeettaluotainten tuottamaa aineistoa. Arkisto sisältää noin 8000 suurikokoista, laadukasta paperikuvaa 1960-luvulta 1990-luvun puoliväliin saakka. Vastaavankaltaisia NASAn alueellisia kuva-arkistoja on Euroopassa ainoastaan Berliinissä, Pariisissa, Lontoossa ja Roomassa. Hankkeen tavoitteena on aloittaa kehittämistyö, jonka avulla kuva-arkistosta kehitetään alueelle yleisöä kiinnostavaa näyttelytoimintaa, jonka toteuttamisessa on hyödynnetty alan toimijoiden tarjoama osaamista ja materiaaleja sekä nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Toiminnan tuloksena alueelle syntyy pysyvän näyttelyn lisäksi pari pienempää näyttelyä, jotka voidaan sijoittaa esim. kouluihin tai kirjastoihin.  Samalla myös selvitetään suomalaisten ja eurooppalaisten avaruusalan toimijoiden mahdollisuudet tarjota erimuotoista kuva-arkistoa tukevaa materiaalia sekä tietotaitoa näyttelyiden kehittämiseksi.

Hankkeen numero 46781, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Järviseutu-Seura ry, yhteyshenkilö Hannu Nevala.
Hankkeen kustannusarvio 49 850,00 €
Julkinen tuki 44 865,00 €
Yksityinen rahoitus 4 985,00 €
josta talkootyötä 2 985,00 €
Hankeaika 1.01.2018 – 31.12.2018
Scroll to Top