Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta – hankkeessa kartoitetaan ...
Lue lisää
Hanketuet

Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

Kulttuurikuokka -hankkeessa tavoitteena ovat kulttuurialan toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen ...
Lue lisää
Hanketuet

Ruokaperinteet tutuksi

Hankkeen tavoitteena on nostaa lähialueen ruoka-alan yrittäjien tunnettuutta omalla lähialueellaan, ...
Lue lisää
Hanketuet

Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa II

Hankkeessa juurrutetaan ja kehitetään green art -toimintamallin mukaista taide- ja ...
Lue lisää
Seinällä ripustettuna metalliverkkoon tauluja
alajärvi

Taidelainaamo tuo taiteen useamman ulottuville

Taidelainaamo on tuttu konsepti suurempien kaupunkien asukkaille, mutta maaseudulla niitä ...
Lue lisää
Hanketuet

Paalijärven kunnostus 2022

Hankkeen tavoitteena on teettää suunnitelma Paalijärven kunnostamiseksi ja kokeilla separointia ...
Lue lisää
Hanketuet

Ukonmäki-Länsikylä ulkoilureitin suunnittelu

Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta Ukonmäki – Länsikylä ulkoilureitin rakentamiseksi. Toteutuessaan reitti ...
Lue lisää
Hanketuet

Järjestöystävällinen Evijärvi

Hankkeen hakijana toimii Evijärven kunta. Hankkeen toimenpiteissä ovat mukana myös ...
Lue lisää
Kehittämishanke

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla – TUUMA-verkosto

Tuuma-verkosto on Maaseutupolitiikan neuvoston verkostohanke, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden ...
Lue lisää
Kehittämishanke

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina 

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina on Etelä-Pohjanmaan Liiton ja  työ- ja elinkeinoministeriön ...
Lue lisää
Hanketuet

Kyläkanava

Käynnistetään netti-TV:n kautta seurattava kaikille avoin ”Kyläkanava”, jolla esitetään paikallista ...
Lue lisää
Hanketuet

TAITO

TAITO-hankkeessa edistetään lappajärveläisten lasten ja nuorten moderneja kädentaitoja mm. digitaalisuutta ...
Lue lisää
Hanketuet

VeVa – Vetovoimainen ja vastaanottava kylä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin ...
Lue lisää
Hanketuet

Kulttuurisilta

Rakennetaan silta Lapualla käynnistyneen Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuudesta kertovan elokuvan ja ...
Lue lisää
Hanketuet

Alajärvisen pesäpallon vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen kehittämällä digitaalisia palveluita ja mediatoimintaa

Kehitetään uudenlaisia pysyviä palveluita hyödyntämällä uusia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja ...
Lue lisää
Scroll to Top