Taiteilijaresidenssi monialaisen yhteistyön mahdollistajana

Taiteilijaresidenssi monialaisen yhteistyön mahdollistajana -hanke edistää yhteisöllisyyttä, kansainvälisyyttä sekä kansainvälisen toiminnan edellytyksiä ja näkyvyyttä Aisaparin alueella. Hanke sitoo yhteen Vanhan Paukun taiteilijaresidenssin, luovan alan toimijat sekä alueen yritykset, sekä tuo taiteilijaresidenssitoimintaa näkyväksi myös kuntalaisten keskuudessa tuottamalla ympäristötaidetta ja osallistamalla kuntalaisia luovaan toimintaan.
Hankkeen lopputuloksena kootaan taiteilijaresidensseille suunnattu toimintaohjeistus, joka edistää residenssien yhteistyötä yhteisöjen, kuntalaisten ja yritysten kanssa luoden alueelleen kansallista ja kansainvälistä toimintaa sekä edistäen kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kulttuurista hyvinvointia.

Hankeaika 21.01.2019 – 31.01.2021

Hankkeen numero 84197, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Lapuan kaupunki, yhteyshenkilö Susanna Oversteyns.
Hankkeen kustannusarvio 50 000,00 €
Julkinen tuki 40 000,00 €
Yksityinen rahoitus 10 000,00 €
josta talkootyötä 5 000,00 €

http://julkaisu.lapua.fi/Dweb/kokous/20181716-5-1.PDF

Scroll to Top