Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta – hankkeessa kartoitetaan alan toimijat, haetaan yhteistyömahdollisuuksia ja voimaa yhteistyöstä. Kulttuurikuokka -hankkeen tavoitteena on kulttuurialan toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa, tiedonvaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä palveleva yhteistyö.  

Toimijat ohjataan kehittämispolulle, jonka tavoitteena on osaamisen parantaminen erityisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan, asiakasturvallisuuden sekä saavutettavuuden ja digitalisaation kysymyksissä.  

Hankkeen tuloksena maaseudun kulttuuripalvelujen tunnettuus ja saavutettavuus paranevat ja niiden jatkuvuus turvataan.  

Hanketta hallinnoi Aisapari. 

Hankeaika: 1.9.2022-31.12.2024.  

Hankkeen kustannusarvio 143 240,14 euroa. 

Lisätietoa Kulttuurikuokka -hankkeesta: Marita Mattila, p. 040 765 6201, kylille(a)aisapari.net

Tuotteista palvelut paremmin löydettäviksi

Tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen ’paketointia’; palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia. Tarkennukset voivat koskea palvelun tarkoitusta, kohderyhmää, tavoiteltuja hyötyjä, sisältöä, tarvittavia resursseja, kustannuksia sekä laadulle asetettavia vaatimuksia. Matkailijat suuntaavat alueellemme ja viihtyvät hyvin, kun osaamme vastata kysyntään mahdollisimman hyvin ja oikealla tavalla. Siksi meidän tulisi osata tuotteistaa palvelumme. Hyvin

Read More »

Kulttuurimatkailusta elinvoimaa alueelle – Vastaa kyselyyn koulutustarpeista!

Parannetaan palveluja Matkailu on Suomessa strategisesti merkittävä kasvuala ja Aisaparin alueellakin merkittävä elinkeino. Koronapandemian aikana matkailu kotimaassa alkoi innostaa ihmisiä ja siitä kasvoi nopeasti hitti. Erityisesti luontomatkailun suosio yllätti myönteisesti ja trendi jatkuu edelleen. Kotimaan matkailu on helppo sijoitus omaan hyvinvointiin ja samalla kotimaisen matkailualan tukemiseen. Selvitämme nyt huhtikuun aikana alueen matkailu-, kulttuurialan yritysten sekä

Read More »

Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

Kulttuurikuokka -hankkeessa tavoitteena ovat kulttuurialan toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa, tiedonvaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä palveleva yhteistyö.Toimijat ohjataan kehittämispolulle, jonka tavoitteena on osaamisen parantaminen erityisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan, asiakasturvallisuuden sekä saavutettavuuden ja digitalisaation kysymyksissä. Hankkeen tuloksena maaseudun kulttuuripalvelujen tunnettuus ja saavutettavuus paranee ja niiden jatkuvuus turvataan. Hankkeen numero 210291,

Read More »
Scroll to Top