Tuotteista palvelut paremmin löydettäviksi

Tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen ’paketointia’; palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia. Tarkennukset voivat koskea palvelun tarkoitusta, kohderyhmää, tavoiteltuja hyötyjä, sisältöä, tarvittavia resursseja, kustannuksia sekä laadulle asetettavia vaatimuksia.

Matkailijat suuntaavat alueellemme ja viihtyvät hyvin, kun osaamme vastata kysyntään mahdollisimman hyvin ja oikealla tavalla. Siksi meidän tulisi osata tuotteistaa palvelumme. Hyvin tuotteistettuja palveluja on helpompi myydä. Tuotteen tai palvelun tuotteistamisella voit luoda uutta yrityksesi tai yhdistyksesi tarjontaan.

Kulttuurimatkailussa tuotetaan matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille, alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen ja liiketoiminnallisin perustein.

Pienissäkin matkailualan yrityksissä kehitetään tuotteita, luodaan markkinoita, parannetaan vanhoja tuotteita ja kehitetään toimintatapoja, vaikka sitä ei aina tuotekehitykseksi kutsuttaisikaan. Tuotekehityksessä ovat läsnä jatkuvasti paitsi yritysten sisäiset toimintatavat, myös asiakkaiden tavat toimia sekä toimintaympäristön erityispiirteet.

Tuotteistamisella luomme toimijoille valmiuksia muun muassa siihen, että saamme kulttuurimatkailua ja palveluita digitaalisesti näkyväksi, jolloin palvelut tulevat saavutettaviksi. Yksinkertaisesti kysymys on siitä, että palvelumme ja tuotteemme ovat löydettävissä.

Aisaparin hallinnoimassa kulttuurimatkailuhankkeessa, Kulttuurikuokka -hankkeessa, pidettiin alkuvuodesta aloitustyöpajoja, joissa koottiin toimijoiden toiveita jatkotyöpajojen sisällöiksi. Kommenteissa toivottiin erityisesti oppia tuotteistamiseen. Syksyllä 2023 järjestettävissä jatkotyöpajoissa paneudumme muun muassa tuotteistukseen. Työpajat järjestetään syys-marraskuun aikana.

Lisätietoja Aisaparin kotisivulta.

Voit myös olla yhteydessä Marita Mattilaan, kylille@aisapari.net tai 040 765 6201.

Scroll to Top