Masterplanista käytännön toimiin

Tämän hankkeen tavoitteena on varmistaa Järviseudun matkailun master planin toteutuminen käytännössä. Hanke vastaan master planin kohtaan 3: Perusta kuntoon ja varmistaa siten master planissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Hankkeen numero 100160, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Lakeaharjun asukasyhdistys ry, yhteyshenkilö Tiina Koivuniemi.
Hankkeen kustannusarvio 50 000,00 €
Julkinen tuki 45 000,00 €
Yksityinen rahoitus 5 000,00 €

Hankeaika: 01.06.2019 – 31.08.2020

Scroll to Top