Liikunta-Aalto

Leader Aisapari ja Alajärven kaupunki tuottavat yhdessä Liikunta-Aallon, jolla asukkaat saadaan innostumaan liikunnasta ja seuraamaan omaa hyvinvointiaan. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan uudenlaista digitaalista liikunnan ja terveyden valmennusmateriaalia asukkaille sekä kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämiseksi.
Kohderyhmänä ovat kaikki Alajärven kaupungin asukkaat eli Team Alajärvi. Hankkeen teemoina ovat mm. asukkaiden liikkuminen, digitaalinen valmennus, tulosten seuranta sekä kaikille avoimet digitaaliset aineistot ja viestintä.
Hanke sai inspiraation Alajärven kaupungin ja Elixir TV-tuotannon yhteisprojektista, jossa löydettiin keinoja kuntien digitaalisen liikunta- ja terveysviestinnän kehittämiselle. Hankkeessa hyödynnetään Alajärven kaupungin ja Elixir TV-tuotannon yhteistyön tuloksena syntyneitä valmennusaineistoja ja muita Elixir TV-tuotannon tuottamia liikuntavalmennusaineistoja. Hankkeessa yhteistyökumppanina ja yhtenä asiantuntijatahona toimii UKK Instituutti. Hankkeessa hyödynnetään myös olemassa olevia yhteistyösopimuksia mm. Lehtimäen Jyskeen Janette Lepistön sekä Alajärven Ankkurien kanssa. Urheiluseuroilla ja yhdistyksillä on tärkeä rooli hankkeen yhteistyökumppaneina sekä tahoina, jotka tuovat hankkeeseen asiantuntijuutta eri liikuntalajien osalta ja mahdollistavat eri tapahtumat ja aktiviteetit Alajärven kaupungin alueella.
Tavoitteena on saada aikaan mitattavissa oleva liikuntailmiö, josta muodostuisi muihin kuntiin ja kaupunkeihin kopioitavissa oleva toimintamalli. Mallin avulla muut kunnat voivat erikoistua omiin liikuntasektoreihinsa ja tuottaa omaa digitaalista materiaalia. Nämä eri kuntien digitaaliset materiaalit muodostaisivat verkoston, jota kaikki voivat hyödyntää asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämisessä. Näin ollen Suomesta voitaisiin tehdä hankkeen avulla (yhdessä muiden kuntien kanssa) maailman parhaiten väestöliikunnassa digitaalisesti etätuettu maa.

Hankkeen numero 108722, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Alajärven kaupunki, yhteyshenkilö Vesa Koivunen.
Hankkeen kustannusarvio 81 705,00 €
Julkinen tuki 73 534,50 €
Yksityinen rahoitus 8 170,50 €
josta talkootyötä 8 170,50 €

Hankeaika: 01.01.2020 – 31.03.2021

Kotisivu:https://alajarvi.fi/etusivu

Scroll to Top