Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina 

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina on Etelä-Pohjanmaan Liiton ja  työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alueiden kehittämisen teemahanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosta ja tuottaa tietoa, että etätyöpisteiden kehittäjillä ja aluekehittäjillä on käytössään parhaimmat työvälineet ja tieto tarjota kehittää hyviä etätyöpisteitä, joissa voi tarjota hyvän työpäiväkokemuksen etätyöntekijöille ja työnantajille. Leader Aisapari on hankkeen koordinaattori.

Hankkeen toiminta jakautuu neljään teemakokonaisuuteen:

  • etätyöpisteiden kehittämisen tukeen ja verkoston luomiseen,
  • etätyön tekemisen valmiuksien vahvistamiseen,
  • etäopiskelumahdollisuuksien avaamiseen ja
  • paikallisen tason keskustelun herättämiseen paikkariippumattoman työn mahdollisuuksista lisätä alueellista elinvoimaa.

Hanke tuottaa kaikille etätyöpisteiden kehittäjille tietoa, tukimateriaalia ja sparrausta. Verkostokumppaneiden kanssa hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia toimintamalleja ja palveluita etätyöpisteille.

Hankkeen materiaaleja tullaan kokoamaan sivulle www.etatyotilat.fi.

Hankkeen avaintiedot lyhyesti:

  • Hankkeen nimi: Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina
  • Toteutusaika: 11/2021 – 12/2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti: 270 000 eur
  • Hanketta toteuttavat: Leader Aisapari (koordinaattori), Kaustisen seutukunta, Centria AMK ja Seinäjoen AMK.
  • Hankkeen verkostojäseniä ovat: Kuudestaan ry, Jämsän kaupunki, Teuvan kunta (Teak Oy), Lappilaiset kylät ry, Witas Oy, Äänekosken Kehitys Oy (ÄäneHub) ja Rautjärven kunta.
  • Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen AKKE-varoista.

Linkki TEM:n alueidenkehittämisen teemaverkostot sivulle: https://tem.fi/alueiden-valinen-verkostoyhteistyo

Hankkeen yhteyshenkilö:
Eeva Arpala, p. 040 830 6541, eeva.arpala(at)aisapari.net.

Scroll to Top