Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla – TUUMA-verkosto

Tuuma-verkosto on Maaseutupolitiikan neuvoston verkostohanke, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia maaseutualueilla sekä nostaa esiin maaseutujen ratkaisuja yrittäjyydelle ja kestävälle yhteiskunnalle kilpailukyvyn ja elinvoiman lisäämiseksi. Leader Aisapari on yksi hankkeen osatoteuttajista.

Leader Aisaparin vastuulla on toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 seuraavia toimenpiteitä:

  • Käynnistetään kansallisen paikkariippumattoman työn strategian valmistelua ja vauhditetaan paikkariippumattoman työn ja rekrytoinnin yleistymistä.
  • Käynnistetään paikkariippumattomaan työhön liittyviä kokeiluja ja kehittämistä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Edistetään paikkariippumattomaan työhön liittyvää tutkimusta.
  • Kootaan esimerkkejä uusista alustatalouden malleista ja pohditaan niiden hyötyjä ja mahdollisuuksia maaseudulle. Liitetään alustatalouden osaajia maaseudun kehittämisen verkostoon.

Tavoitteena on, että poliittisessa päätöksenteossa ja paikallisessa kehittämisessä paikkariippumattomasta työstä on käytettävissä paras tieto sekä toimiva verkosto, jotta paikkariippumattoman työn mahdollisuudet tukea hyvää elämää ja maaseudun elinvoimaisuutta toteutuvat sekä alustatalouden mahdollisuudet tulevat tunnetuksi maaseudun yrittäjille.

Hankkeen avaintiedot lyhyesti:

  • Hankkeen toteuttajat ovat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (koordinaattori), Turun yliopiston Brahea-keskus, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab ja Aisapari ry
  • Hankkeen kokonaisrahoitus on 690 089 euroa
  • Toteutusaika: 09/2021 – 02/2024

Linkki maaseutupolitiikan sivustolle: www.maaseutupolitiikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilö

Eeva Arpala, p. 040 830 6541, eeva.arpala(at)aisapari.net

Scroll to Top