Paalijärven kunnostus 2022

Hankkeen tavoitteena on teettää suunnitelma Paalijärven kunnostamiseksi ja kokeilla separointia rehevöitymisen hoitamiseen.
Separoinnilla on tarkoitus poistaa vesikasvillisuutta kasvualustaa poistaen etenkin alueilta, joilla perinteinen niittäminen/ruoppaus ei ole mahdollista.

Hankkeen numero 199532, kehittämishanke.   

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Paalijärven kylätoimikunta ry., yhteyshenkilö Sanna Honkaniemi.

Hankkeen kustannusarvio 27 244,00 €

Julkinen tuki 24 519,60 €

Yksityinen rahoitus 2 724,40 €

Hankeaika 01.04.2022 – 31.12.2023.

Scroll to Top