Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla, jotka ovat haja-asutusaluetta ja joille ei luontaisesti tule väkeä. Alueen yritysten työvoiman saannin ja alueen väestökehityksen kannalta on tärkeä kehittää toimijoiden yhteistyötä, imagoa ja näkyvyyttä.
Hankkeen numero 76623, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, yhteyshenkilö Maria Yli-Sikkilä.
Hankkeen kustannusarvio 131 180,00 €
Julkinen tuki 104 944,00 €
Yksityinen rahoitus 26 236,00 €

Hankeaika 1.10.2018 – 30.9.2020

Hankkeen kotisivu: http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/tyo_etsii_tekijaansa/

Facebook: https://www.facebook.com/tyoetsiitekijaansa/

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

 

Scroll to Top