Porstua – Avoimia ovia kulttuurin elinikäiseen harrastamiseen

Hallinnoija: Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys
Siiriläntie 11-13, 62100 LAPUA
Yhteyshenkilö  Sari Peltokangas

Porstua – Avoimia ovia kulttuurin elinikäiseen harrastamiseen

Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luku- ja medialukutaitoja tarjoamalla sanataiteeseen keskittyviä kerhoja ja toimintamuotoja. Tavoitteena on myös lasten ja nuorten kulttuurisen identiteetin kasvun edistäminen ja tukeminen.  Mukana toiminnassa on esikouluikäisistä yläkouluikäisiin.

-Toiminta tukee lasten ja nuorten kielellistä kehitystä, he saavat esiintymisrohkeutta ja oppivat toimimaan ryhmässä. Tämä on matalan kynnyksen toimintaa ja siten ehkäisee myös syrjäytymistä. Toimintaan osallistuminen on maksutonta, kertoo hankevetäjä Anu Thil. Hakkeessa on kolme työntekijää.

Toiminnan tuloksena on muun muassa järjestetty tapahtumia, tehty käsikirjoituksia, joista on syntynyt videoita ja elokuvia, jopa erilaisia sarjoja. Tallenteita on katsottavissa hankkeen facebook-sivulla.

Anu Thil kertoo, että toiminnassa on mukana sekä tyttöjä että poikia eri kouluista.

Osa lapsista on perusteellisimpia ja lähtevät rakentamaan esitystä käsikirjoituksesta. Toiset haluavat päästä heti kuvaamaan.

Toiminnassa on mukana osallistujia eri puolilta Lapuaa. Suunnitelmissa on myös työpajojen järjestäminen kylissä, vaikka kerran kuukaudessa.

Hanke jatkuu kesään 2018. Suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi ja jatkosuunnitelmiksi on jo olemassa.

-Toiminta voisi olla lyhytkestoisempaa, projektiluonteista. Projekti voisi kestää kuukauden tai pari ja sitten aloittaa uusi juttu. Sitoutuminen pitkäjännitteiseen toimintaan on nykyisin vaikeampaa. Myös toiminnan maksullisuutta on mietitty, kertoo Anu Thil.

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luku- ja medialukutaitoja tarjoamalla sanataiteeseen keskittyviä kerhoja ja toimintamuotoja. Hankkeen tavoitteena on lisäksi edistää ja tukea lasten ja nuorten kulttuurisen identiteetin kasvua.
Hankkeen kustannusarvio 100 000 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 90 000 €
Yksityinen rahoitus 10 000 €
Hankeaika 1.8.2015-31.7.2018
Toteutusalue Lapua
Scroll to Top