Omistajanvaihdosten edistäminen Härmämaalla

Tilastokeskuksen mukaan Kauhavalla on noin 1500 yritystä ja Lapualla noin 1100 yritystä. Edellä mainittuja lukuja mukaillen pelkästään Kauhavan ja Lapuan alueella on odotettavissa satoja ikääntymisestä johtuvia omistajanvaihdoksia seuraavana vuosikymmenenä. Hankkeen yhteistyöverkostoon hankkeen toteuttamisessa kuuluvat Kauhavan ja Lapuan kaupunkien elinkeinotoimet, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät sekä paikallisyhdistykset Alahärmästä, Kauhavalta, Kortesjärveltä, Ylihärmästä ja Lapualta
Hankkeen numero 119131, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kauhavan kaupunki, yhteyshenkilö Juha-Martti Kuoppala.
Hankkeen kustannusarvio 111 776,72 €
Julkinen tuki 100 599,05 €
Yksityinen rahoitus 11 177,67 €

Hankeaika: 01.05.2020 – 31.10.2021

Scroll to Top