Kiinteistöjen kulutusten pientäminen (KIKUPI)

Rakennusten kulutusmenoja pienennetään selvittämällä kiinteistöjen energia-
kulutukset ja niiden muutosratkaisut. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja
uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja lämpöpumppujen lisäämiseen sekä
fossiilisen energian vähentämiseen. Hanke toteutetaan kehittämisyhdistys Aisapari ry:n alueella olevissa yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa rakennuksissa.
Hankkeen numero 120366, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Thermopolis Oy, yhteyshenkilö Pauli Kortesoja.
Hankkeen kustannusarvio 63 980,04 €
Julkinen tuki 57 582,04 €
Yksityinen rahoitus 6 398,00 €
josta talkootyötä 6 398,00 €

Hankeaika: 1.06.2020 – 30.06.2022

Kotisivu: https://www.thermopolis.fi/kikupi/

Scroll to Top