Aisaparin hevooset

Kaiken hevosalan toiminnan perustana on hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen. Hevosharrastajan ja yrittäjän on hallittava paljon tietoa hevosista ja hevosalasta. Kaikki hevosten ruokintaan, muuhun hoitoon ja käsittelyyn, olosuhteisiin, valmennukseen ja kilpailemiseen liittyvä vaikuttaa hevosen hyvinvointiin ja päinvastoin hyvinvoiva hevonen on suorituskykyinen. Laadukas kilpailutoiminta on alan näyteikkuna ja tärkeä vetovoimatekijä. Hevosurheilun edellytysten turvaaminen ja kehittäminen on yksi alan elinehto. Se edellyttää urheilulle toimivia olosuhteita sekä hevosten, valmentajien ja ratsastajien kehittymismahdollisuuksia aina harrastetasolta huippu-urheiluun saakka. Aisaparin alueella raviurheilu on erityisen suosittua ja alue tarjoaakin loistavat mahdollisuudet lajin kehittymiselle aina kansainväliselle tasolle saakka. Hevostoiminta on fyysisesti raskasta ja kuluttavaa työtä. Sekä fyysisen että psyykkisen jaksamisen sekä tapaturmien ehkäisyn kannalta hevosyrittäjien ja valmentajien on huolehdittava myös itsestään. Koulutuksen ja tiedotuksen avulla on saatava jokainen hevosalalla toimiva suhtautumaan vastuullisesti turvallisuuskysymyksiin sekä parannettava yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista. Yrittäjän hyvinvointi on suoraan verrannollinen hevosten hyvinvointiin. Koulutustilaisuudet ja opintomatkat luovat omalta osaltaan vahvaa pohjaa alueen hevostoimijoiden tietotaidon parantamiselle, verkostoitumiselle ja tulevalle yhteistyölle. Hankkeen ulkomaan opintomatka edistää paikallisen verkostoitumisen lisäksi myös kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Alan uudet tuulet ja vieraalla maalla toteutettavat hyväksi havaitut toimintatavat motivoivat myös alueen hevosyrittäjiä oman toimintansa kehittämisessä.

Hankkeen numero 58315, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhteyshenkilö Tarmo Vuorenmaa.
Hankkeen kustannusarvio 88 109,20 €
Julkinen tuki 79 298,28 €
Yksityinen rahoitus 8 810,92 €
Hankeaika  1.1.2018-28.2.2019
Scroll to Top