Härmän Taonta investointihanke

Härmän Taonta investoi uuteen työstökeskukseen, joka tulee sijaitsemaan yrityksen omalla toimipisteellä Taontatiellä.
Työstökeskuksen yhteydessä remontoidaan myös nykyisiä toimitiloja, jotta ne ovat resurssitehokkaampia ja paremmat uudelle
työstökeskukselle.

Hankkeen numero 195848, yritystuki.   

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Härmän Taonta Oy, yhteyshenkilö Juha-Matti Puronvarsi.

Hankkeen kustannusarvio 71 900,00 €

Julkinen tuki 14 380,00 €

Yksityinen rahoitus 57 520,00 €

Hankeaika 28.06.2024 saakka.

Scroll to Top