Fagerkullan lava luovaksi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta kulttuuria, jossa eri taidemuodoista kiinnostuneet ihmiset rohkaistuvat käyttämään omia lahjojaan ja verkostoituvat keskenään.
Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat kehittämishankkeena toteutettavat Fagerkulla-toimintamallin suunnittelu ja Bändileirin toteuttaminen vuonna 2022.

Hankkeen numero 158043, yleishyödyllinen investointi.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry, yhteyshenkilö Elina Järvinen.

Hankkeen kustannusarvio 14 998,46 €
Julkinen tuki 9 749,00 €
Yksityinen rahoitus 5 249,46 €
josta talkootyötä 5 249,46 €.

 Hankeaika 1.5.2021-31.12. 2022.

Scroll to Top