Viennin edistäminen

Hankkeessa selvitetään löytyykö suurkuvatulosteille kysyntää Suomen rajojen
ulkopuolelta ja teetetään selvitykset markkina-alueista, kysynnästä, kilpailijoista
ja jälleenmyyjistä.
Hankkeen numero 70626, toimivan yrityksen perustamistuki.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija Mainostoimisto Santala Oy, yhteyshenkilö Turo Santala.
Hankkeen julkinen tuki 34 200,00 €
Hankeaika 14.06.2020 saakka
Scroll to Top