Toimitilojen saneeraus

Hankkeessa remontoidaan ja kunnostetaan navettarakennus sekä eläinten laidunalueita ja asiakasalueita, jotta tilalla voidaan harjoittaa yrityksen tarjoamaa eläin- ja luontoavusteista kasvatuksellista palvelutoimintaa. Myös luontoa ja tilan ympäristöä käytetään eläinten lisäksi apuna palveluiden tarjoamisessa. Tilalla voidaan järjestää myös koulutustilaisuuksia. Hankkeen numero 76322, yritystuki.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: TMI Karoliina Takamäki, yhteyshenkilö Karoliina Takamäki.
Hankkeen kustannusarvio 23 940,00 €
Julkinen tuki 4 788,00 €
Yksityinen rahoitus 19 152,00 €

Kotisivu: https://taikamaki.fi/

Scroll to Top