Plan-faktor Oy

Hallinnoija: Plan-factor Oy, yhteyshenkilö Tony Holappa.
Kokonaisvaltaisen suunnittelu- ja mittauspalvelun tuottaminen.
Aloittavan yrityksen kone- ja laitehankinnat.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hankkeen kustannusarvio 46 373,00 €
Julkinen tuki 9 274,60 €
Kotisivu

Scroll to Top