PK Power

Hallinnoija: Emineo Oy, yhteyshenkilö Tapio Palttala.
Valmistavan teollisuuden pk-yritysverkoston kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen -aktivaattorihanke

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hankkeen kustannusarvio 94 660,80 €
Julkinen tuki  85 194,72 €
Yksityinen rahoitus  9 466,08 €
Hankeaika 01.10.2015 – 30.6.2018
Toteutusalue: Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueen kunnissa toimivien, lähinnä valmistavan teollisuuden yritysten asemaa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä ulkoisten kehittämisrahoitusten avustuksella siten, että liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden keksiminen ja uusien markkinoiden, myös kansainvälisten, avaaminen on mahdollista. Hanke tarjoaa yrityksille käytännöllistä asiantuntija-apua yrityskohtaisten ja yritysten yhteisten kehittämistarpeiden kartoittamiseen sekä yritysten yhteisten kehittämishankkeiden suunnitteluun sekä rahoitushakemusten käytännön valmistelutyöhön. Kehittämällä yritysten toimintamahdollisuuksia luodaan alueelle uusia työmahdollisuuksia sekä lisätään alueen houkuttelevuutta elinvoimaisina kuntina. Hankkeen aikana toteutetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: – Palkataan hankkeelle tarvittaessa työntekijä, jonka tehtävänä on alueen yritysten nyky- ja tavoitetilan seuranta, yrityskohtaisten kehittämistarpeiden kartoittaminen. – Toteutetaan esittelykierros hankkeen toteutusalueen kuntiin. – Koostetaan hankkeen aikana esille nousevat kehittämistarveskenaariot yhteiseen muotoon. – Kartoitetaan mahdolliset yritysryhmät, joilla on intressiä tarttua yhteisiin kehittämiskohteisiin. – Autetaan yrityksiä yhteisen hankesuunnitelman sekä rahoitushakemuksen valmistelussa. – Huolehditaan hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista sekä tiedotusvelvollisuuteen kuuluvista toimenpiteistä. Hankkeen tuloksena LEADER-ryhmä Aisaparin alueen kuntiin syntyy yritysryhmähankkeita, joiden tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien edistäminen. Hankkeen tuloksena syntyy muita kehittämis- ja investointihankkeita. Osa yrityksistä ohjataan muiden yritysten kehittämispalveluiden piiriin. Yritysten yhteistyöverkostot vahvistuvat ja yhteistyö yritysten välillä lisääntyy.
Scroll to Top