Hyvinvointipalvelut Sirkka Rajala

Yritys hankkii kalusteita ja laitteita toimintaansa varten. Yritys tuottaa perusfysioterapiapalveluita sekä hyvinvointia tukevia palveluita. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan mm. työterveyshuollon palveluiden-, työturvallisuuden edistämiseen-, työkykyisten työntekijöiden ja muiden hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja käytännön toteuttamista lähipalveluina. Kohderyhmämä kylän asukkaat ja yritysten työntekijät. Palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa tukemaan heidän tavoitteitaan.

Hankkeen kustannusarvio: 10 353,00 €

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Julkinen tuki 2 070,60 €

Yksityinen rahoitus: 8 282,40 €

Kuva Torstai-lehti

Kotisivu http://www.sirkkarajala.fi/

Scroll to Top