Energiapuunkorjuun yhdistelmä

Hankitaan traktorisovitteinen energiapuun keruuvaunu kuormaimella, joka varustetaan energiakouralla. Kaluston käyttökohteista tulevat olemaan metsäauto ym.
tievarsihakkuut ja valtaojien ja jokivarsien puuston poisto.
Hankkeen numero 90606, yritystuki.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kaappolan Turkis Oy, yhteyshenkilö Mika Kaappola.
Hankkeen kustannusarvio 59 000,00 €
Julkinen tuki 11 800,00 €
Yksityinen rahoitus 47 200,00 €

Hankeaika 07.06.2020 saakka

Scroll to Top