AP Rengastarvike Oy

Yritys hankkii toimitilat Evijärven Kaustisentieltä. Hankittaviin toimitiloihin ja pihaalueisin tehdään tarvittavat muutos- ja korjaustyöt. Lisäksi yritys hankkii toiminnassaan tarvittavaa kone- ja laitekantaa. Investointihankkeen myötä yrityksen toimintaa saadaan tehostettua. Hanke mahdollistaa myös uusien palvelujen tarjoamisen.
Hankkeen numero 49662, yritystuki.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: AP Rengastarvike Oy, yhteyshenkilö Pia Kansanaho.
Hankkeen kustannusarvio 178 322,00 €
Julkinen tuki 35 664,40 €
Yksityinen rahoitus 142 657,60 €

Hankeaika: hanke toteutetaan 13.03.2020 mennessä

Kotisivu https://www.aprengastarvike.com/

Scroll to Top