Kansainvälistyminen kuntoon

Yritysryhmähanke Kansainvälisyys kuntoon on kuuden maaseutumatkailuyrityksen, kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä uutta kasvua hakevan, mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy yritysten kehittämiseen, uusien verkostotuotteiden tuotteistamiseen, yritysten kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisin sekä yritysten omien että yhteisten verkostotuotteiden markkinoinnin ja myynnin edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla, tuotteistaa verkostolle yhteinen tuoteperhe / kiertomatkatuote ja lanseerata se. Hankkeessa yritykset parantavat tuotetarjontansa näkyvyyttä ja kehittävät uudenlaisia matkailutuotteita, yrittäjät lisäävät tuotteistuksen ja kansainvälistymisen osaamistaan erilaisten työpajojen, asiantuntijakonsultaation sekä opintomatkojen avulla. Yritykset teettävät erilaisia markkinointimateriaaleja, parantavat digitaalista näkyvyyttään sekä yrityksen kansainväliseen matkailumarkkinointiin ja myyntiin sopivia aineistoja ja verkkonäkyvyyttä sekä tekevät yhdessä tuotekehitystä ja markkinointitoimenpiteitä. Näiden lisäksi yritykset syventävät keskinäistä yhteistyötään ja verkoston toimintamalleja.
Hankkeen numero 59022, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kauhavan kaupunki, yhteyshenkilö Juha-Martti Kuoppala.
Hankkeen kustannusarvio 33 522,00 €
Julkinen tuki 25 141,50 €
Yksityinen rahoitus 8 380, 50 €
Hankeaika 01.12.2017–31.12.2018
Loppuraportti_Kansainvälistyminen_kuntoon (pdf)

Scroll to Top