Paalijärven luonto- ja patikointireitit

Hallinnoijan  Alajärven Paalijärven kyläyhdistys ry
Yhteyshenkilö Mari Luoma
Hankkeen tarkoituksena on kylää ympäröivän luonnon virkistyskäytön kehittäminen. Alueen luontoarvojen esiin tuominen ja niiden arvostuksen lisääminen. Alueelle suunnitellaan ja tehdään luonto- ja patikointireitti. Reitti raivataan ja merkitään, ja matkan varrelle osuvista luonnon nähtävyyksistä tehdään infotauluja. Reitin varrelle tehdään nuotiopaikkoja, ojien ylityspaikkoja, laavuja ja pitkospuita.
Hankkeen kustannusarvio  35 083 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 22 804 €
Yksityinen rahoitus 12 279 €
josta talkootyötä 12 279 €
Hankeaika 24.7.2015-31.12.2017
Scroll to Top