Menkijärven metsästysseuran lahtivajan rakentaminen

Hirvien lahtiliiverin rakentaminen Menkijärven metsästysseuralle. Rakentamisessa
huomioidaan teurastustilojen hygieenisyys ja puhdistettavuus, jätevesien asianmukainen käsittely ja lihan oikean säilytyslämpötilan varmistaminen.
Hankkeen numero 91454, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Menkijärven metsästysseura ry, yhteyshenkilö Tapani Taipale.
Hankkeen kustannusarvio 66 299,00 €
Julkinen tuki 33 149,50 €
Yksityinen rahoitus 33 149,50 €
josta talkootyötä 17 310,00 €

Menkijärven metsästysseura ry

Scroll to Top