Lihan käsittelytila

Säädökset täyttävä tila mahdollistaa kotitalouksien paremman elintarviketurvallisuuden, vähentää hävikkiä sekä mahdollistaa villiruuan myynnin ja lihan käsittelyyn liittyvien koulutusten järjestämisen. Myös muut toimijat (kylän seurat, kotitarveteurastajat, pienyrittäjät) voivat hyödyntää tilaa vastaaviin tarkoituksiin.

Asianmukaiset tilat mahdollistavat paikalliseen identiteettiin vahvasti liittyvän metsästysharrastuksen jatkuvuuden ja uudistamisen.

Ekologisen villiruuan hankinnan lisäksi metsästysseuran jäsenistön tietotaito ja toiminta hyödyttävät

  • tienkäyttäjiä, metsänomistajia ja virkavaltaa,
  • alueen luontoa eläinten ruokintapaikkojen, järven puhdistuskalastuksen sekä haitallisten vieraslajien torjunnan kautta sekä
  • luonnon monipuolisuuden säilymistä kannanhoidollisen metsästyksen kautta.

Hankkeen numero 108763, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Vimpelin Sääksjärven Metsästysseura ry, yhteyshenkilö Juha Lamberg.
Hankkeen kustannusarvio 56 467,55 €
Julkinen tuki 28 233,77 €
Yksityinen rahoitus 28 233,78 €
josta talkootyötä 14 181,05 €
Hankeaika: 15.01.2020 – 30.12.2020

Kotisivu: https://www.saaksjarvenmetsastysseura.com/

Atikkelikuva lainattu seuran kotisivulta Terhi Honkonen 2019

Scroll to Top