Kraatterijärven opastussuunnitelma 2 – investointi

Hankkeessa rakennetaan ja pystytetään opasteet ja viitoitukset, jotka on suunniteltu kehittämishankkeessa ”Kraatterijärven opastussuunnitelma 1”. Lisäksi reitit digitoidaan ja asemoidaan kohdetietoineen verkkoalustalle. Kertakorvaushanke.
Hankkeen numero 109052, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Järviseutu-Seura ry, yhteyshenkilö Mauri Jokela.
Hankkeen kustannusarvio 77 604,88 €
Julkinen tuki 38 802,44 €
Yksityinen rahoitus 38 802,44 €
josta talkootyötä 38 802,44 €

Hankeaika 1.10.2019-1.10.2021

Scroll to Top