Kortesjärven metsästysseuran lahtivaja

Kortesjärven metsästysseuran lahtivajahanke, jossa rakennetaan nykyisten määräysten mukaiset tilat riistalihan käsittelyyn ja jäähdytykseen.
Hankkeen numero 127336, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kortesjärven metsästysseura ry, yhteyshenkilö Tuomas Rantala.
Hankkeen kustannusarvio 82 179,00 €
Julkinen tuki 39 996,52 €
Yksityinen rahoitus 42 182,48 €
josta talkootyötä 24 970,00 €

Hankeaika 1.4.2020 – 31.12.2021

Kotisivu: http://kortesjarvenms.com/

Scroll to Top