Kaukalohanke

Hallinnoija: Järviseudun Jäähalli Oy , yhteyshenkilö Pasi Kari .
Hankkeen kustannusarvio 73 350,00 €
Julkinen tuki 36 675,00 €
Yksityinen rahoitus 36 675,00 €
josta talkootyötä 9 000,00 €

Hankeaika 08.10.2015 – 31.12.2016
Toteutusalue: Alajärvi

Järviseudun Jäähalli Oy kehittää toimintaansa uusimalla nykyaikaisen
jääkiekkoliiton turvamääräykset täyttävän joustokaukalon.

Tämä on edellytyksenä että voidaan panostaa nuorisolle suunnattuihin tapahtumiin mm. leirien muodossa. Turvakaukalo parantaa nykyisten käyttäjien (suurin osa lapsia ja nuoria 95%) olosuhteita ja turvallisuutta. Kaukaloinvestoinnin myötä voidaan toteuttaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi suunnattuja palvelutuotteita ja luoda innovatiivisia uusia toimintakonsepteja. Investoinnin myötä tarkoitus toteuttaa hanke jossa rakennetaan ja markkinoidaan Alajärven jäähallille Suomen jääkiekkoliiton ja suurten seurojen tahtotilan mukainen tuote, joka houkuttelee käyttäjiä kauempaakin.

Loppuraportti_Järviseudun Jäähalli

Kotisivu

JPNews

Scroll to Top