Järviseudun Uittomieskämpän saunarakennus

Evijärvi-Seura ry on suunnittelemassa ja toteuttamassa Evijärven Jokisuunlahdesta kansallisesti merkittävää uittoperinnealuetta. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennettiin vanhan perinteen mukaan uittomieskämppä. Nyt haettavan investointihankkeen avulla on tarkoitus aluetta edelleen kehittää ja rakentaa alueelle saunarakennus.

Saunatilan rakentaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia koko perinnealueen käytön kehittämiseen. Saunan rakentaminen monipuolistaa alueen käytettävyyttä mahdollistaen merkittävän lisäpalvelun tarjoamisen yhdistyksille ja yrityksille erilaisten tapahtumien, kokousten ja tyky-päivien pitopaikkana.

Hallinnoija Evijärvi-Seura ry
Osoite Uittomiehentie, 62500 Evijärvi
Yhteyshenkilö Heikki Valijoki

Hankkeen kustannusarvio 49 055,00 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 24 527,50 €
Yksityinen rahoitus 24 527,50 €
josta talkootyötä 21 675,00 €
Hankeaika 01.02.2018 – 31.12.2019

Kotisivu https://uittomieskamppa.wordpress.com/

Scroll to Top